Bedrijfshuisvesting nieuws

BLOG: Negatieve rente doorbelast door notarissen

Met ingang van 1 juli 2020 worden over de tegoeden op de derdengeldenrekeningen van notariskantoren negatieve rente gerekend door de banken. De heffing van een negatieve rente heeft gevolgen voor kopers en verkopers van onroerend goed. In deze blog wordt toegelicht hoe de situatie voor u als koper of als verkoper is wanneer u een bedrijfspand (ver)koopt.

Derdengeldenrekeningen
Met ingang van 1 juli 2020 heffen de grote banken in Nederland negatieve rente over de derdengeldenrekeningen van notarissen, advocaten en deurwaarderskantoren. De Rabobank heft een negatieve rente van -0,5% over het volledige tegoed op de derdengeldenrekening, terwijl ABN Amro en ING beide een negatieve rente van -0,5% heffen over een tegoed van respectievelijk €2.500.000,- en €1.000.000,-.

Notariskantoren zijn verplicht derdengeldenrekeningen aan te houden, waarop zij bectalingen ontvangen. Dit betreffen betalingen van koopsommen en waarborgsommen van onder meer kopers van een woning of bedrijfspand. Het kan zijn dat deze tegoeden direct vanuit de koper worden overgemaakt, ofwel worden overgemaakt door de hypotheekverstrekker van koper.

De gestorte tegoeden ontvangt de notaris op de derdengeldenrekening. Nadat alle aktes zijn gepasseerd en alle noodzakelijk controles zijn uitgevoerd worden alle betrokken partijen van dezelfde rekening weer uitbetaald. Denk hierbij aan de uitbetaling van verkoopopbrengsten aan verkopers, de belastingdienst voor de uitbetaling van de overdrachtsbelasting en/of hypotheekadviseurs voor de geleverde producten en diensten.

Negatieve rente
Welke gevolgen de heffing van negatieve rente heeft op kopers- en verkopers van onroerend goed wordt in deze alinea nader omschreven. Normaal gesproken hoeft u bijvoorbeeld over een vermogen van 4 ton geen negatieve rente te betalen over dit tegoed op uw spaarrekening. Dit verandert dus als u dit vermogen aanwent voor de aankoop van een woning of bedrijfspand, omdat u het vermogen dan (deels) stort op de derdengeldenrekening.

De notaris kijkt voor de berekening van de negatieve rente niet naar de hoogte van de koopsom, maar naar de totale tegoeden op derdengeldenrekening. Gezien het feit dat notariskantoren dagelijks betrokken zijn bij een groot aantal vastgoedtransacties, bedrijfsoverdrachten en erfenissen is het zeer waarschijnlijk dat de tegoeden op de rekeningen bijna altijd hoger zullen zijn dan de door de banken gestelde ondergrens.

Dat betekent dat de notaris over de door u betaalde waarborgsom en/of koopsom altijd een negatieve rente zal berekenen. De hoogte van de negatieve rente is afhankelijk van de koopsom en de looptijd waarop de door u, of de door uw hypotheekverstrekker, gestorte tegoeden op de derdengeldenrekening van de notaris in beheer blijven staan. De kosten voor de negatieve rente kunnen oplopen van enkele tientallen euro’s tot honderden euro’s bij grotere transacties en langere doorlooptijden.

Belangenverenigingen
De heffing van negatieve rentes heeft grote administratieve gevolgen voor notariskantoren. Voor elke individuele transactie moeten zij de negatieve rente berekenen en doorbelasten.
Om deze kosten te dekken zullen met ingang van 1 juli 2020 veel notariskantoren waarschijnlijk een klein bedrag doorberekenen aan verkoper om deze administratieve handelingen uit te voeren. Te denken valt hierbij aan een vergoeding van € 25,- tot € 50,- excl. BTW voor het vaststellen van de negatieve rente en de bijbehorende betalingsverkeersstromen. De gevolgen voor verkoper zijn daarmee beperkt tot deze kosten.

De notariskantoren hebben bij monde van de belangenvereniging Netwerk Notarissen aangegeven het niet eens te zijn met de heffing van negatieve rentes over de derdengeldenrekening. Zij overwegen naar de Tweede Kamer te stappen om de situatie aan te kaarten. De Nederlandse Vereniging van Banken geeft op haar beurt aan, dat mede door de verlaging van de Euribor Tarieven door de ECB, de kosten voor het aanhouden van grote geldbedragen voor banken zijn gestegen. Hierdoor zijn zij genoodzaakt de negatieve rentes door te berekenen aan hun cliënten.

Batenburg Bedrijfshuisvesting houdt voor u de situatie in de gaten en controleert de nota van afrekening en leveringsakte voordat de overdracht plaatsvind. Wij zullen kopers wijzen op de negatieve rente die doorbelast wordt door de notaris en dit vastleggen in de koopovereenkomst. Wij gaan graag met u in gesprek hierover om u te informeren over deze nieuwe situatie. Wij komen graag bij u op de koffie, waarbij we bij het bezoek de regels en richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Wilt u liever virtueel of per telefoon afspreken? Dat is uiteraard ook mogelijk! Neem contact met ons op.

Bron: AD.nl

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email