Van Hogendorplaan 913, Vlaardingen

Prijs op aanvraag

Omschrijving

In het winkelcentrum ‘’Van Hogendorpkwartier’’ is per direct een winkelruimte beschikbaar voor de verhuur! De winkelruimte is centraal gelegen naast Kruidvat, Verhage en Blokker. Daarmee is de winkelruimte uitermate geschikt voor onder andere detailhandel activiteiten.

WINKELRUIMTE
De winkelruimte is in totaal ca. 131 m2 BVO groot. De winkelruimte zal casco worden opgeleverd en is onder meer voorzien van:
• Glazen winkelpui;
• Toilet;
• Tegelvloer;
• Verlaagd plafond met lichtarmaturen;
• 2 airco units.

BOUWJAAR
Het pand is in 2013 gebouwd en opgeleverd.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan ‘Babberspolder-Oost’ is de locatie bestemd tot de voor Centrum aangewezen gronden. De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. cultuur en ontspanning;
b. dienstverlening;
c. maatschappelijk;
d. kantoren;
e. horeca tot en met horecacategorie 1.

ENERGIELABEL
Het object beschikt over Energielabel A++ en is geldig tot 31 augustus 2031.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen in winkelcentrum Van Hogendorpkwartier waarbij gratis parkeren mogelijk is. Ook is het object op loopafstand van bus- en metrostation Vlaardingen Oost en is de snelweg A4 op nabije afstand gelegen. Doordat het object gelegen is aan een doorgaande weg is de locatie zowel met de auto, openbaar vervoer als ter voet goed bereikbaar.

In winkelcentrum Van Hogendorpkwartier zijn diverse landelijke ketens gevestigd zoals Big Bazar, Blokker, Boon’s Markt, Kruidvat, Primera, Pets Place, Shabu To Go en Verhage. Supermarkt ALDI is eveneens in de nabije omgeving gevestigd. Tevens zijn ook de lokale ondernemers zoals Bakkerij Klootwijk, Slagerij Wapenaar, Aad’s Broodjescorner en Slijterij Rietberg goed vertegenwoordigd. Hierdoor is een grote diversiteit aan detailhandel op deze locatie.

HUURPRIJS
De huurprijs is op aanvraag.

SERVICEKOSTEN
Een voorschot voor door verhuurder te verzorgen leveringen en/of diensten ad € 6,- per m² per jaar exclusief BTW ten behoeve van de navolgende leveringen en diensten:

– Algemeen elektraverbruik ten behoeve van algemene verlichting, expeditieruimten, reclameverlichting, collectieve installaties etc., inclusief meterhuur;
– Algemeen waterverbruik;
– Servicekostenovereenkomsten en controle-inspecties ten behoeve van collectieve voorzieningen, inclusief technische installaties;
– Onderhoud reclame-elementen;
– Onderhoud speedgate expeditie hof;
– Vervanging lampen collectieve verlichting;
– Schoonmaken collectieve voorzieningen en de openbare ruimte;
– Gladheidsbestrijding;
– Terreinonderhoud;
– Heffingen en belasting voor het gehuurde of de gemeenschappelijke delen, ook indien de aanslag op naam van Verhuurder staat;
– BTW over de service-elementen;
– 5% administratiekosten.

De werkelijke servicekosten zullen worden doorbelast op basis van jaarlijkse nacalculatie. De promotiebijdrage bedraagt € 5,- per m2 per jaar exclusief BTW.

ZEKERHEIDSTELLING
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur en servicekosten.

BESCHIKBAAR
In overleg.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar. Andere termijnen zullen te allen tijde met de eigenaar besproken dienen te worden.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in 2003, aangevuld met standaard bepalingen van verhuurder.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Genoemde metrages zijn gemeten conform NEN-2580 richtlijnen.

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share