Rembrandtstraat 20A, Naaldwijk

€ 240 per m² per jaar

Omschrijving

Aan de Rembrandtstraat in Naaldwijk is per direct een representatieve winkelruimte van ca. 663 m2 BVO groot beschikbaar voor de verhuur. De winkelruimte is gelegen in het gezellige centrum van Naaldwijk.

WINKELRUIMTE
De winkelruimte bevindt zich in een winkelstraat op een A-locatie in het centrum van Naaldwijk en is hierdoor uitstekend geschikt voor onder meer detailhandel. De winkelruimte is eventueel op te splitsen in 2 winkelruimtes. De winkelruimte wordt in casco staat opgeleverd en is onder meer voorzien van:
• Pui met een frontbreedte van ca. 15,5 meter;
• Meterkast t.b.v. g/w/l;
• 3 toiletten;
• Pantry;
• Verwarming d.m.v. een Cv-ketel.

BOUWJAAR
Het pand is in 1931 gebouwd.

PARKEREN
In de omgeving zijn voldoende gratis openbare parkeerplaatsen aanwezig.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen in een gezellige winkelstraat in het hart van het centrum van Naaldwijk. Daarmee is het object uitstekend gelegen. Vanuit Naaldwijk zijn zowel de Rijksweg A20 en via de verlengde veilingroute de Rijksweg A4 goed bereikbaar. Door de centrale ligging van Naaldwijk zijn omliggende dorpen via het provinciale wegennetwerk uitstekend te bereiken. Ook is de stad Den Haag via Poeldijk goed te bereiken.

Tevens is het object op 5 minuten loopafstand van busstation “Verdilaan” te Naaldwijk gelegen. Hierdoor zijn omliggende plaatsen en steden als Rijswijk, Den Haag, Schiedam, Zoetermeer, Delft, Maassluis en Rotterdam goed te bereiken met het openbaar vervoer.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “Centrum Naaldwijk” is de locatie voor “Centrum aangewezen gronden” bestemd. De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• detailhandel en dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
• horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten,
uitsluitend op de begane grond;
• het wonen, uitsluitend op de verdiepingen, met dien verstande dat het wonen op de
begane grond mag worden voortgezet, indien er sprake is van bestaand gebruik;
• ter plaatse van de aanduiding ‘horeca tot en met categorie 2’: tevens horecabedrijven uit
ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
• bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wegen, voet- en fietspaden,
parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en water.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 240,- per m2 per jaar excl. BTW.

SERVICEKOSTEN
Geen. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de contracten met de desbetreffende nutsbedrijven.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.

BESCHIKBAAR
In overleg.

ENERGIELABEL
Het object betreft een gemeentelijk monument, hierdoor is er geen energielabel benodigd.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar. Overige termijnen zijn in overleg met de eigenaar.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken ‘’HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW’’ met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in september 2012, met eventuele specifieke aanvullingen vanuit verhuurder.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Genoemde metrages in de brochure zijn gemeten conform NEN-2580 richtlijnen.

Brochure

Locatie

Deel dit object

Share