Hoofdstraat 76E, De Lier

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Aan de Hoofdstraat in De Lier is een winkelruimte van ca. 139 m² BVO groot beschikbaar voor de verhuur! De winkelruimte is onderdeel van het in 2016 opgeleverde nieuwbouwproject waarbij diverse woon- en winkelruimtes ontwikkeld zijn, met als grote publiekstrekker een vestiging van supermarktketen Albert Heijn. Tevens is de winkelruimte uitermate geschikt voor horeca gerelateerde activiteiten!

WINKELRUIMTE
Het object bevindt zich in een passage welke gelegen is in het centrum van De Lier. Hiermee is de winkelruimte gelegen op een absolute A-locatie! Het object is te bereiken middels drie ingangen waarvan één directe toegang met eigen deur vanaf de Hoofdstraat. De winkelruimte is onder meer voorzien van:
• Keuken;
• Koelcel;
• Glazen pui;
• Sprinklerinstallatie;
• Airco-/verwarmingsunit;
• Toilet;
• Verlaagd plafond met lichtarmaturen;
• Mogelijkheden voor doorvoeringen tot het dak;
• Aan- en afvoeren;
• Elektrisch rolluik.

ENERGIELABEL
Het object beschikt over energielabel A+++ en is geldig tot 3 januari 2032.

BOUWJAAR
Het complex is in 2016 opgeleverd.

PARKEREN
In het complex is een parkeergarage gelegen met ruim voldoende gratis parkeerplaatsen. Tevens zijn er mogelijkheden tot gratis parkeren en voor elektrisch laden op het achtergelegen parkeerterrein.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
De winkelruimte is gelegen in de winkelstraat van het centrum van De Lier (ca. 12.500 inwoners). De Lier is een dorp volop in ontwikkeling met een snel stijgend inwonersaantal. De Hoofdstraat is goed bereikbaar per auto, fiets of te voet. Tevens zijn er voldoende OV voorzieningen aanwezig in de nabije omgeving. In het centrum van De Lier zijn zowel lokale winkeliers als landelijke winkelketens gevestigd, waardoor een goede mix aanwezig is.

De N223 staat in directe verbinding met knooppunt Westerlee. Tevens is via de N223 Delft goed bereikbaar. De centrale ligging in de gemeente Westland maakt zowel de bereikbaarheid richting Rotterdam (A20), alsmede de bereikbaarheid richting Den Haag (A4) uitstekend. Vanaf de Burgemeester van Doornlaan (N223) is het centrum van De Lier uitstekend te bereiken.

BESTEMMING
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘’Kern De Lier’’, is de locatie voor ‘’Centrum aangewezen gronden’’ bestemd. De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• detailhandel en dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
• horecabedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten, uitsluitend op de begane grond.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object is op aanvraag.

SERVICEKOSTEN
De vergoeding voor de servicekosten bedragen € 185,- excl. BTW per maand met betrekking tot het onderhoud van de gedeelde ruimten.

ZEKERHEIDSSTELLING
Een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

BESCHIKBAAR
Het object is per direct beschikbaar.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar. Overige termijnen zijn in overleg met de eigenaar.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in december 2022.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Genoemde metrages in de brochure zijn gemeten conform NEN-2580 richtlijnen.

Panoramafoto’s

Brochure

Locatie

Deel dit object

Share