ABC Westland 244-246, Poeldijk

€ 45.833 per maand

Omschrijving

Op bedrijventerrein ABC Westland in Poeldijk is per direct een geconditioneerde bedrijfsruimte met mezzaninevloer en kantoorruimte beschikbaar voor de verhuur. Dit is de unieke mogelijkheid voor een AGF gerelateerd bedrijf om zich te vestigen op een zeer goed bereikbare locatie. Daarnaast is verhuurder bereid te investeren in huurders specifieke wensen.

BEDRIJFSRUIMTE
De bedrijfsruimte is in totaal ca. 4.550 m2 groot en voorzien van een mezzaninevloer van ca. 1.321 m2 groot. De bedrijfsruimte beschikt onder meer over:
• 6 loading docks;
• Ruim voldoende koelcapaciteit (10 graden verschil buitentemperatuur);
• Betonnen vloer met een maximale vloerbelasting van ca. 2.500 kg/m2;
• Goederenlift met een draagvermogen van max. 2.000 kg;
• Ledverlichting;
• 2 elektrische overheaddeuren op maaiveld niveau;
• Brandblusmiddelen;
• Brandmeldinstallatie;
• Krachtstroom voorzieningen;
• Raampartijen voor natuurlijk lichtinval;
• Diverse loodskantoren voorzien van airconditioning;
• Serverruimte;
• Glasvezelaansluiting aanwezig;
• Een maximale vrije hoogte onder het dak van ca. 13 m;
• Een maximale vrije hoogte onder de bint van ca. 10,75m;
• Een maximale vrije hoogte onder de mezzaninevloer van ca. 5,50m;
• Chauffeursbalie;
• Diverse toiletgroepen.

KANTOORRUIMTE
De kantoorruimte is in totaal ca. 407 m2 groot en gelegen op de 1e verdieping. De kantoorruimte beschikt onder meer over:
• Diverse werk- en spreekruimtes voorzien van pantry’s;
• Verlaag systeemplafond voorzien van ledverlichting;
• Automatische lichtsensoren;
• Alarminstallatie;
• Intercom installatie;
• Data en elektra aansluitingen;
• VRV Luchtbehandelingssysteem;
• Natuurlijke ventilatie;
• Raampartijen voor natuurlijk lichtinval;
• Diverse toiletgroepen inclusief urinoirs;
• Twee kleedruimtes met wasbakken;
• Brandblusmiddelen;
• Meterkast.

OPLEVERINGSNIVEAU
In huidige staat, met dien verstande leeg en ontruimd. Verhuurder is bereid om op basis van de wensen van huurder eventuele investeringen te doen. De investeringen door verhuurder worden verdisconteerd in de huurprijs.

BOUWJAAR
Het pand is in 2015 gebouwd en nieuw opgeleverd.

BUITENTERREIN
Aan de voorzijde van het pand is een laadkuil gerealiseerd voor de loading docks, tevens is hier een klein parkeerterrein voor bezoekers. Aan de achterzijde van het pand bevindt zich de toegang tot de overhead deuren op maaiveld niveau.

PARKEREN
Bij het object behoren 14 parkeerplaatsen.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Bedrijventerrein ABC Westland is gelegen in het hart van het Westland, waardoor belangrijke doorvoerhavens als de Port of Rotterdam en de Stena Line terminal Hoek van Holland uitstekend bereikbaar zijn.

Het bedrijventerrein huisvest een groot aantal ketenspelers binnen de Agri- en foodsector (AGF-sector), waardoor een sterke corridor van bedrijvigheid is gecreëerd op het terrein. Denk hierbij aan verpakkingscentra, import- en exportbedrijven, sorteerbedrijven, logistieke dienstverleners, koelhuizen, telersverenigingen en dienstverlenende bedrijvigheid.

Vanwege de ligging direct aan de Nieuweweg (N211) zijn de rijkswegen A20 en A4 per auto uitstekend bereikbaar. De bereikbaarheid met openbaar vervoer is goed te noemen. Aan de entree van het bedrijventerrein is de bushalte gelegen, waar busverbindingen 35 en 36 frequent langsrijden. Deze staan in verbinding met plaatsen als Naaldwijk, Midden-Delfland, Hoek van Holland, Schiedam en Den Haag.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein ABC Westland’’ heeft het de enkel bestemming bedrijventerrein en is op de locatie bedrijvigheid tot en met milieu categorie 4.2 toegestaan. Vanuit het huishoudelijke regelement van de Vereniging van Eigenaren zijn alleen bedrijven, welke werkzaam zijn in de agri- en foodbranche toegestaan op deze locatie.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 45.833,- excl. BTW per maand.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten bedragen € 5,10 per m² excl. BTW per jaar. De door of vanwege Verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten oftewel servicekosten welke betrekking hebben op zaken die zich in, op of aan het gebouw bevinden en bestaan uit:
– Onderhoud en beheer van wegen, inclusief vegen, sneeuwvrij maken en gladheidbestrijding;
– Onderhoud en beheer van de straatverlichting en ander straatmeubilair (bewegwijzering, verkeersborden, etc.);
– Energievoorziening openbare verlichting en bewegwijzering;
– Onderhoud en beheer van het camerabewakingssysteem;
– Onderhoud en beheer van de openbare groenvoorzieningen;
– Verzamelen en afvoeren van zwerfvuil op wegen, passantenparkeerplaatsen en de groenvoorzieningen;
– Rioolrecht en waterschapslasten;
– Algemene parkbeveiliging middels een surveillancedienst gedurende de nachten en weekenden;
– Schoonmaak en onderhoud van het dak en de goten en valbeveiliging;
– Onderhoud, beheer en keuring van de dockshelters, docklevellers en overheaddeuren;
– Onderhoud, beheer en keuring van de brandbeveilingingsinstallaties (brandslanghaspels, brandblussers, brandmeldinstallatie en rookwarmteafvoer);
– Onderhoud zonwering
– Leges en voorzieningen ten behoeve van de aansluiting op de particuliere alarmcentrale en brandweercentrale;
– Doormeldinstallatie via aansluiting meldkamer – telefoonlijn voor het doormelden van technische alarmen;
– Onderhoud, beheer en keuring van de klimaatinstallatie w.o. de luchtbehandeling, koeling (geen halkoeling of koelcellen), verwarming, e.d.;
– Onderhoud en beheer van de elektrische installaties (waaronder de periodieke NEN 3140 keuring), noodverlichting, gevelverlichting en toegangsbeheersystemen;
– Onderhoud, beheer en keuring van de bliksembeveiligingsinstallatie en overspanningsbeveiliging;
– Legionellapreventie;
– Schoonmaak, groenonderhoud en gladheidsbestrijding op de huurderskavel;
– Inzet technische dienst ter uitvoering en begeleiding van de leveringen en diensten;
– Administratiekosten 5% over bovenstaande leveringen en diensten.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW en servicekosten.

BESCHIKBAAR
Het object is per direct beschikbaar.

ENERGIELABEL
Het object beschikt momenteel niet over een Energielabel. Verhuurder zorgt dat deze wel beschikbaar is voor oplevering.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 10 + 5 jaar met een opzegtermijn van 1 jaar.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

Locatie

Deel dit object

Share