ABC Westland 135A, Poeldijk

€ 470 per maand

Omschrijving

Op bedrijventerrein ABC Westland te Poeldijk komt in het kantorencomplex “Westlandse Poort” een representatieve kantoorruimte beschikbaar voor verhuur. In het complex is een mix aan kantoorgebruikers gehuisvest van ZZP’ers en Mkb’ers tot landelijke organisaties, waarbij ieder bedrijf zijn eigen unit(s) gebruikt met een gemeenschappelijke gebruik van voorzieningen per verdieping. De kantoorruimte is gelegen op de 3e verdieping en volledig turn-key ingericht.

KANTOORRUIMTE
De “Westlandse Poort” is omstreeks 2010 gebouwd en is voorzien van alle hedendaagse voorzieningen en heeft een hoogwaardige uitstraling. Op de begane grond van het complex is tevens eetcafé Ketjes Mix gesitueerd. Een ideale locatie voor de (zakelijke) lunch.

ABC Westland 135A is gelegen op de 3e verdieping in het complex. De kantoorruimte is ca. 27 m² groot en is volledig turn-key ingericht. De kantoorruimte beschikt onder meer over luchtbehandeling (voor koelen en verwarmen), voldoende data- en elektra aansluitingen (KPN en glasvezelverbinding), verlaagd plafond met lichtarmaturen, voldoende natuurlijk lichtinval door grote raampartijen, vloertapijt, alarminstallatie en een intercomsysteem,

De Westlandse Poort is verder toegankelijk via een tag-systeem en tevens beveiligd door middel van een alarm- en brandmeldinstallatie. Elke verdieping is voorzien van gedeelde sanitaire voorzieningen en een pantry met koelkast en vaatwassers. Ook een personenlift is aanwezig in het complex. Tevens is het complex voorzien van een ruim parkeerterrein, welke eveneens toegankelijk is voor bezoekers.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op Bedrijventerrein ABC Westland en ligt op korte afstand van de snelweg A4 (Den Haag – Amsterdam). Nabij deze op -en afritten is het knooppunt ‘Prins Clausplein’ gelegen, alwaar de snelwegen A4, A12 (Den Haag – Utrecht) en A 13 (Den Haag – Rotterdam) tezamen komt. De A20 (Westland- Rotterdam) is eveneens in de nabije omgeving namelijk op 10 minuten afstand en te bereiken via de N213.

Het 3-in-1 project is afgerond, waardoor met name de verkeersafwikkeling op knooppunt Westerlee (begin A20) verbeterd is. Met het openbaar vervoer is het object uitstekend te bereiken vanuit Rotterdam en Den Haag.

HUURPRIJS
De huurprijs bedraagt €470,21 per maand. Het voorschot voor de servicekosten bedraagt €168,75 per maand. Het prijspeil is per 1 januari 2023. De huurprijzen voor het gehele complex worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd conform de CPI cijfers van het CBS.

SERVICEKOSTEN
Het voorschot voor de servicekosten bedraagt € 75,- per m2 per jaar excl. BTW. Niet alleen qua uitstraling biedt het complex luxe. Ook voor wat betreft de service en voorzieningen biedt de Westlandse Poort een uitstekende dienstverlening.

De servicekosten en energie- en waterkosten bestaan onder andere uit kosten voor:

– Glazenwassen van het gevelglas aan de buitenzijde alsmede het glas in de algemene ruimten;
– Het schoonmaken van de algemene ruimten;
– Groenonderhoud buitenterrein;
– Schoonmaak buitenterrein;
– Gladheidsbestrijding;
– Vuilafvoer door middel van het ledigen van de centraal geplaatste containers en het reinigen hiervan;
– Jaarlijkse kosten van liftonderhoud en liftkeuring door het liftinstituut;
– Kosten met betrekking tot het onderhoud van de klimaatinstallatie w.o. De luchtbehandeling, koeling, verwarming, e.d.;
– Jaarlijkse controle van de melders en centrale van de brandbeveiligingsinstallatie en de brandblusvoorzieningen;
– Leges en voorzieningen ten behoeve van de aansluiting op de brandweercentrale inzake aansluiting brandweer;
– Doormeldinstallatie via aansluiting meldkamer – telefoonlijn voor het doormelden van technische alarmen;
– Verzorgen beveiligingsdienst voor terreinbewaking;
– Het vervangen van de lampen in de algemene verkeersruimten, noodtrappenhuis en de technische ruimten;
– Verbruik elektra- en water in het gehuurde, alsmede het gebruik van elektra en water voor de collectieve voorzieningen zoals luchtbehandelings-, koelinstallatie en overige componenten;
– Kosten met betrekking tot het gas- en elektraverbruik van de cv-installatie;
– Glasverzekering t.a.v. De volledige buitenbeglazing;
– Kosten met betrekking tot het opnemen en onderhoud van alle energiemeters van warmtemeter alsmede de kosten voor het administreren en verwerken van de energiekosten;
– Over vermelde leveringen en diensten verschuldigde omzetbelasting;
– Administratiekosten over de bedoelde leveringen en diensten, verhoogd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “Bestemmingsplan Bedrijventerrein ABC Westland” zijn op de locatie kantooractiviteiten toegestaan.

ENERGIELABEL
Het object beschikt over Energielabel A++ en is geldig tot 29 augustus 2032.

BESCHIKBAAR
In overleg.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW en servicekosten.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een 5 + 5 jarige huurovereenkomst. Overige termijnen zijn in overleg met de verhuurder.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform Standaardmodel Westlandse Poort C.V. (gebaseerd op model ROZ 2015 met aanvullende bepalingen.) Tevens dienen huurder zich te conformeren aan huishoudelijk regelement van de Westlandse Poort.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks per 1 januari, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

Locatie

Deel dit object

Share