Herenlaan 27, Maasland

€ 100 per m² per jaar

Omschrijving

In het hart van de ‘glazen stad’ ligt het prachtige Maasland. In deze plaats is het goed afgewerkte kantoor gehuisvest. Het onder de rook van Rotterdam gelegen Maasland is zeer goed bereikbaar. De aangeboden kantoorruimte ligt nagenoeg aan de afrit van snelweg A-20, het meest westelijke gedeelte van Maasland!

KANTOORRUIMTE
Via een representatieve entree op de begane grond bereikt u de kantoorruimte op de 1e verdieping. De kantoorruimte is in totaal ca. 566 m2 groot. Omdat de relatie met de huurder hoog in het vaandel staat, is het vasthouden aan de bestaande kantoorindeling niet verplicht. Dit betekent dat de toekomstige huurder in overleg met de eigenaar naar eigen wens het kantoor Turn key, met alle hedendaagse gemakken kan opleveren. In deze brochure zijn enkele impressies te vinden om een indruk te geven hoe de kantoorruimte er uit kan komen te zien.

BOUWJAAR
Het pand is in 2000 gebouwd en opgeleverd.

BUITENTERREIN
Het buitenterrein is direct toegankelijk via de hoofdas en is voorzien van maar liefst 30 geheel eigen parkeerplaatsen voor personenauto’s. Het buitenterrein is volledig geasfalteerd.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op de grens tussen de gemeente Westland en gemeente Midden Delfland in het glastuinbouwgebied aan de Herenlaan 27 in Maasland. Daarmee is het object strategisch gelegen ten opzichte van belangrijke uitvalsroutes.

De oprit van de rijksweg A20 is op enkele minuten rij afstand gelegen. Via de rijksweg A20 zijn de Port of Rotterdam, Maasvlakte I en II, Rotterdam The Hague Airport, de DFDS verbinding in Vlaardingen en de StenaLine verbinding nabij Hoek van Holland uitstekend bereikbaar voor vrachtverkeer.

Met de realisatie van het 3-in-1 project in de gemeente Westland, inhoudende de reconstructie van diverse verkeersknooppunten, de nieuwe ontsluitingsweg naar Hoek van Holland en de nieuwe ontsluitingsweg vanaf De Lier naar de Veilingroute (Westlandroute) is de doorstroming van het verkeer in de gemeente Westland aanzienlijk verbeterd.

Daarnaast is gestart met de aanleg van de Maasdeltatunnel (Blankenburgtunnel) tussen Vlaardingen en Rozenburg. Medio 2023 moet de Blankenburgtunnel geopend worden. De Maasdeltatunnel zal een belangrijke verkeersader worden voor de AGF sector, gelet op de snelle verbinding naar het havengebied.

BESTEMMING
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Bedrijven Coldenhovelaan 2013’’ is de locatie voor ‘Bedrijf’’ bestemd. Het perceel aan de Herenlaan 27 is bestemd voor bedrijven t/m categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Het Bestemminsplan stelt ook dat Zelfstandige kantoren niet zijn toegestaan op deze locatie.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 100,- per m2 per jaar excl. BTW, uitgaande van een basisoplevering met verwarming, led verlichting, data- en elektra aansluitingen. Specifieke wensen van de huurder qua indeling, opleveringsniveau etc. Kan op dit moment nog worden meegenomen in de planvorming. Binnen deze huurprijs zijn de volgende zaken verdisconteerd:
• Huur 566 m2 kantooroppervlakte;
• Schoonmaak van de algemene ruimtes;
• Glasbewassing;
• Verbruik en vastrecht nutsvoorzieningen.

De huurprijs per parkeerplaats bedraagt € 450,- per jaar.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten zijn nader vast te stellen voor verbruik gas, elektra en water. Schoonmaakkosten zijn voor de huurder zelf.

ZEKERHEIDSTELLING
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur en servicekosten.

BESCHIKBAAR
Het object is na verbouwing per direct beschikbaar.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar. Andere termijnen zullen te allen tijde met de eigenaar besproken dienen te worden.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share