Aartsdijkweg 35, Maasdijk

€ 7.250 per maand

Omschrijving

Op bedrijventerrein Coldenhove in Maasdijk is per direct op een uitstekende zichtlocatie langs de rijksweg A20 een kantoorruimte van ca. 700 m² beschikbaar voor verhuur. Het betreft een onderverhuursituatie waarbij het geheel gedeeld wordt met Argos Packaging Systems B.V.

KANTOORRUIMTE
De kantoorruimte is gelegen aan de voorzijde van het object en is verdeeld over twee verdiepingen. De kantoren zijn modern en representatief ingericht met onder meer de volgende voorzieningen:

– Glazen entree v.v. automatische schuifdeuren en tochtportaal;
– Ruime kantine v.v. keuken met inbouwapparatuur;
– Verwarming d.m.v. radiatoren en cv-ketel;
– Klimaatbehandelingsinstallatie;
– Afsluitbare serverruimte v.v. airco-unit;
– Diverse kantoortuinen, diverse spreekkamers en grote vergaderruimte;
– Directiekantoor op de begane grond;
– Verlaagd plafond met lichtarmaturen v.v. bewegingssensors;
– Kabelgoten voorzien van data- en elektra aansluitingen;
– Sanitaire voorzieningen op beide verdiepingen;
– Brandpreventiemaatregelen en ontruimingsinstallatie;
– Dakluik t.b.v. technische installaties;
– Zonnepanelen (60 stuks – ca. 15.000 wattpiek).

Aan de voorzijde en lange zijde van het object is het parkeerterrein gelegen, welke plaats biedt aan ca. 22 personenauto’s.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Bedrijventerrein Coldenhove in Maasdijk is gelegen aan de entree van Westland direct aan de Rijksweg A20 – afslag 6. Belangrijke internationale knooppunten en logistieke clusters als de Port of Rotterdam, de Stena-Line verbinding in Hoek van Holland en Rotterdam – The Hague Airport zijn via de snelweg goed bereikbaar. Met de realisatie van Blankenburgverbinding wordt op termijn de bereikbaarheid naar de Maasvlakte verder geoptimaliseerd. Een belangrijke verbinding voor de regio Westland.

Aan de entree van Westland is een cluster van bedrijventerrein gevestigd met onder meer Coldenhove, Transportcentrum, Westerlee, Leehove en Honderdland. Veel bedrijven rondom de rijksweg A20 zijn gespecialiseerd in AGF bedrijvigheid.
Daarnaast zijn in de regio ook veel agro-gerelateerde productie- en transportbedrijven gevestigd. Westland kenmerkt zich door deze bedrijvigheid in combinatie met de agrarische glastuinbouwsector als belangrijke economische regio. Vanuit deze regio worden producten en diensten geleverd over de hele wereld.

De infrastructuur in de regio is eveneens continue in beweging. Zo zijn er diverse turborotondes aangelegd voor een betere doorstroming, is de veilingroute richting de rijksweg A4 recentelijk verlengd en is ondermeer de Hoeksebaan aangelegd voor een nog snellere verbinding naar de Stena-Line in Hoek van Holland.

BOUWJAAR
Het pand is in 1991 gebouwd.

BESTEMMINGSPLAN
Conform vigerend bestemmingsplan “Bedrijventerreinen A20 Westland” is op de locatie bedrijvigheid tot en met categorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan.

BESCHIKBAAR
Het object is per direct beschikbaar.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 87.000,- per jaar excl. BTW.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten bedragen € 18.000,- per jaar excl. BTW. De verhuurder zal onder meer voor de navolgende leveringen en diensten zorg dragen:
– Bijdrage verbruik gas, water en elektra;
– Bijdrage onderhoudskosten technische installaties;
– Bijdrage tuinonderhoud.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.

HUURTERMIJN
5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar. Kortere termijnen zijn ook mogelijk, maar zullen te allen tijden met de eigenaar besproken dienen te worden. Uitgangspunt is hierbij dat de onderhuurovereenkomst nimmer langer loopt dan de hoofdhuurovereenkomst.

ENERGIELABEL
Het object beschikt over Energielabel B en is geldig tot 28 oktober 2031.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per 3 maanden vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand worden gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

Locatie

Deel dit object

Share