Coldenhovelaan 14, De Lier

€ 5.500 per maand

Omschrijving

Aan de Coldenhovelaan in De Lier is per direct een nette kantoorruimte beschikbaar voor de verhuur. De ruimte is ca. 600 m² groot. Het bedrijventerrein is direct ontsloten aan de rijksweg A20 en daarmee uitstekend gelegen.

KANTOORRUIMTE
Het object betreft ca. 600 m² kantoorruimte en is onder meer voorzien van:
• Verlaagd systeemplafond met Ledverlichting;
• Alarminstallatie;
• Airconditioning;
• Kamerindeling;
• Brandblusmiddelen;
• Brandmeldinstallatie met doormelding naar de meldkamer;
• Mechanische ventilatie;
• Twee nette pantry’s voorzien van vaatwasser, waarvan één panty tevens beschikt over een gasfornuis en combi oven-magnetron;
• Bewegingssensoren t.b.v. van de verlichting;
• Te openen ramen voorzien van zonwerend folie;
• Kabelgoten t.b.v. data- en elektra aansluitingen;
• Vloerverwarming;
• Toiletten;
• Patchkast;
• Glasvezel.

De buitengevel met deuren zijn recent volledig vernieuwd.

BOUWJAAR
Het object is in 2005 gebouwd en opgeleverd.

PARKEREN
Bij het object behoren 17 parkeerplaatsen op eigen terrein.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan ‘’Bedrijventerreinen A20 Westland’’ is er bedrijvigheid tot en met categorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan. Tevens is er sprake van twee functieaanduidingen te weten:
– specifieke vorm van bedrijventerrein – agrologstiek;
– specifieke vorm van kantoor – 2: een, uitsluitend op de verdieping(en) aanwezig zijnde, zelfstandig kantoor met een bedrijfsvloeroppervlak van ten hoogste het, ten tijde van het ontwerp van dit plan, reeds aanwezige bedrijfsvloeroppervlak.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op een kleinschalig bedrijventerrein Poortcamp in De Lier, tegenover bedrijventerrein Oud Camp. Het bedrijventerrein is gesitueerd direct aan Rijksweg A20 afrit 6, alsmede het kruispunt welke de bedrijventerreinen Honderdland, Coldenhove en Transportcentrum met elkaar verbindt.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 5.500,- per maand excl. BTW, excl. servicekosten en excl. parkeerplaatsen.

SERVICEKOSTEN
Het voorschot voor de gas- en elektrakosten bedraagt € 20,- per m² per jaar excl. BTW. De eindafrekening vindt plaats op basis van nacalculatie aan de hand van tussenmeters. Voor de parkeerplaatsen wordt een huurprijs van € 375,- per jaar per parkeerplaats gehanteerd.

ZEKERHEIDSSTELLING
Een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

BESCHIKBAAR
Het object is per direct beschikbaar.

ENERGIELABEL
Het object beschikt over Energielabel A+ en is geldig tot 7 augustus 2031.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar. Overige termijnen zijn in overleg met de eigenaar.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Panoramafoto’s

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share