Zomerdijk 128, Maassluis

€ 300 per maand

Omschrijving

Aan de Zomerdijk op bedrijventerrein “De Dijk” langs de Nieuwe-Waterweg in Maassluis is een modern bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd en is er een bedrijfsunit beschikbaar voor de verhuur. Het betreft een unit van ca. 24 m2 (8m x 3m x 3,5m) gelegen op de 1e verdieping.

BEDRIJFSRUIMTE
De bedrijfsunit is uitermate geschikt voor extra opslag of kleinschalige bedrijfsvoering. Het bedrijfscomplex is afgesloten met slagbomen en wordt bewaakt door middel van diverse camera’s en een TAG systeem. De bedrijfsunit is 24 uur per dag toegankelijk en is onder meer voorzien van:
• Ledverlichting;
• Elektra aansluitingen;
• Buitenverlichting;
• Gezamenlijke sanitaire voorziening;
• Vrije hoogte van 3,5 meter;
• Alarminstallatie met melding naar meldkamer;
• Sectionale overheaddeur.

Tevens zijn er op dak van het bedrijfscomplex zonnepanelen gelegen. Dit biedt gunstige voordelen voor het elektraverbruik.

BOUWJAAR
De unit is in 2019 gebouwd en opgeleverd.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
De bedrijfsunit is gelegen aan de Zomerdijk op bedrijventerrein “De Dijk”. Het bedrijventerrein is in ontwikkeling en is parallel gelegen aan de Vlaardingsedijk te Maassluis. Via de Vlaardingsedijk zijn plaatsen als Maassluis en Vlaardingen uitstekend te bereiken.

Ook is het bedrijventerrein op enkele minuten gelegen van de Rijksweg A20 – afslag 7, hierdoor is de bereikbaarheid per auto uitstekend. De Rijksweg A20 is te bereiken via de Laan van 1940-1945.

Tot slot is het station Maassluis Centrum op 10 minuten loopafstand gelegen. Op dit station zijn diverse busverbindingen. Daarnaast is de metroverbinding tussen Hoek van Holland en Rotterdam op station Maassluis Centrum gelegen. Hierdoor is de ontsluiting met het openbaarvervoer uitstekend.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Dijk” is op de locatie bedrijvigheid tot en met categorie 3.2 toegestaan.

HUURPRIJS
De huurprijs per bedrijfsunits bedraagt € 300,- per maand excl. BTW.

SERVICEKOSTEN
Het voorschot voor elektra bedraagt € 25,- per maand en wordt jaarlijks achteraf verrekend.

BESCHIKBAAR
Het object is per 1 december 2021 beschikbaar

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
De huurtermijn is in overleg met de verhuurder c.q. eigenaar van de bedrijfsunits.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van
Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van GW Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door GW Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share