Dijckerhoek 11, ‘s-Gravenzande

€ 995 per maand

Omschrijving

Op bedrijventerrein ‘Dijckerhoek’ te ’s-Gravenzande komt een representatieve bedrijfsunit beschikbaar voor de verhuur. Het betreft een functionele unit, bestaande uit een bedrijfshal en een betonnen verdiepingsvloer in te richten als kantoorruimte.

BEDRIJFSRUIMTE
Het object is in totaal ca. 90,5 m2, bestaande uit ca. 47,5 m2 bedrijfshal en ca. 43 m2 verdiepingsvloer.

De bedrijfsunit is verder onder meer voorzien van:
• Handmatige overheaddeur (3,2 meter x 4,0 meter);
• Meterkast;
• Buitenlamp;
• Toilet en wasbak;
• Vloerverwarming op de verdiepingsvloer;
• Cv-ketel;
• Afgewerkte wanden en plafonds;
• Verlichting op de begane grond;
• Camerabeveiliging;
• Alarminstallatie;
• Wandcontactdozen.

BOUWJAAR
Het pand is in 2019 gebouwd en opgeleverd.

PARKEREN
Bij het object behoren 2 parkeerplaatsen.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “Dijckerwaal fase 2” is op de locatie bedrijvigheid tot en met categorie 3.1/ 3.2 toegestaan.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op bedrijventerrein ‘Dijckerhoek’ te ’s-Gravenzande. Via het provinciale wegennetwerk zijn omliggende dorpen in het Westland uitstekend bereikbaar. Tevens is door de nieuwe ontsluiting Dijckerwaal en door de afronding van het 3 in 1 project de Rijksweg A20 binnen 10 minuten te bereiken.
Hierdoor is de bereikbaarheid naar plaatsen als Rotterdam, Schiedam, Delft en Den Haag goed te noemen.

Ook bedrijventerreinen als Honderdland, ABC Westland, Floraholland en Leehove zijn door de centrale ligging van de Dijckerhoek zeer goed te bereiken.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 995,- per maand excl. BTW.

SERVICEKOSTEN
Geen. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten van de nutsvoorzieningen en het schoonhouden van het object.

BESCHIKBAAR
In overleg.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een 5 + 5 jarige huurovereenkomst. Overige huurtermijnen zijn bespreekbaar.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share