Oranjestraat 15-17, Schiedam

€ 1.500 per maand per unit

Omschrijving

Zeer gunstig aan toegangsweg naar Schiedam centrum gelegen units. De ruimte is verdeeld over de begane grond en de kelder. In totaal is circa 440 m2 te huur, waarvan 220 m² aan kelder. De units zijn beschikbaar vanaf 105 m2.

BEDRIJFSRUIMTE
De voor ‘Gemengd – 5’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
– Wonen, met dien verstande dat wonen op de begane grond niet is toegelaten ter plaatse van de aanduiding ‘wonen uitgesloten’;
– Bed & breakfast;
– Sportschool of fitnesscentrum;
– Maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond;
– Zakelijke dienstverlening, uitsluitend op de begane grond.

Iedere unit heeft eenzelfde aantal m² als kelderruimte. Alle units hebben een frontbreedte van circa 6 meter. Het object wordt casco opgeleverd, met dien verstande dat onder navolgende thans reeds in het gehuurde aanwezige zaken geen onderdeel vormen van het gehuurde en derhalve hiervoor geen herstel/vervangingsverplichting bestaat voor verhuurder. Deze zaken worden door huurder om niet in eigendom genomen:
– Toiletgroep;
– Pantry;
– Deels voorzien van systeemplafond.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
De units zijn zeer gunstig gelegen aan de doorgaande weg naar het centrum. De locatie is uitstekend bereikbaar per auto (ontsluiting via de A4 en de A20) en per openbaar vervoer (bushalte voor de deur). Ruime parkeergelegenheid (betaald) in directe omgeving.

BOUWJAAR
Het pand is in 1950 gebouwd en opgeleverd.

HUURPRIJS
De huurprijs per object bedraagt € 1.500,- per maand excl. BTW. Het object kan ook op basis van een gebruikersovereenkomst worden gehuurd. Vraag hiervoor naar de voorwaarden.

SERVICEKOSTEN
Nader te bepalen.

BESCHIKBAAR
Het object is per direct beschikbaar.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar. Andere termijnen zullen te allen tijde met de eigenaar besproken dienen te worden.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van GW Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door GW Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share