Koningin Wilhelminahaven NZ 8, Vlaardingen

€ 20 per m² per jaar (vanaf)

Omschrijving

Op een schitterende zichtlocatie aan de Koningin Wilhelminahaven NZ 8 in Vlaardingen komt een ruim bedrijfspand beschikbaar voor de tijdelijke verhuur. Het object bestaat uit ca. 833 m² bedrijfshal op de begane grond en ca. 1.293 m² aan opslagruimte verdeeld over meerdere verdiepingen. Tevens beschikt het object nog over ca. 100 m² aan kleinere ruimtes. De Koningin Wilhelminahaven is anno 2023 nog steeds in gebruik als overslaghaven.

BEDRIJFSRUIMTE/OPSLAGRUIMTE
Het object betreft in totaal ca. 833 m² bedrijfshal op de begane grond, en in totaal ca. 1.293 m² opslagruimte op de verdiepingen. De opslagruimtes zijn verdeeld over meerdere verdiepingen. Aan de voorzijde zijn enkele kleinere ruimtes van totaal ca. 100 m² gesitueerd.

Het naastgelegen pand aan de Koningin Wilhelminahaven NZ 10 te Vlaardingen komt ook een bedrijfsruimte beschikbaar voor de verhuur. Dit betreft in totaal ca. 988 m² bedrijfshal op de begane grond, ca. 848 m² opslagruimte verdeeld over de begane grond en 1e verdieping en ca. 366 m² entresolvloer op de 2e verdieping. Aan de voorzijde zijn enkele kleinere kantoorruimtes gesitueerd. De objecten zijn zowel apart van elkaar als gezamenlijk te huur.

BOUWJAAR
Het pand is in 1910 gebouwd en opgeleverd.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
De Koningin Wilhelminahaven is aan het einde van de 19e eeuw aangelegd langs de Nieuwe Maas. De haven is oorspronkelijk gerealiseerd als handels- en visserijhaven. Later werden steeds meer handels- en productieactiviteiten ontplooid in de haven. De pakhuizen zijn grotendeels gerealiseerd aan het einde van de 19e eeuw of begin 20e eeuw. Een groot deel van deze bebouwing is nog steeds aanwezig. Het KW-haven gebied is aangemerkt als beschermd stadsgezicht en daarmee van nationaal cultuurhistorisch belang.

Het havengebied is gelegen aan de Nieuwe Maas en is tevens gunstig gelegen ten opzichte van de rijkswegen A4 en A20. Via de doorgaande Vulcaanweg en Schiedamsedijk is de Vulcaanhaven goed bereikbaar. Tevens bieden deze provinciale wegen toegang tot de oprit van de Rijksweg A4 net voor de Beneluxtunnel. De noordzijde van het havengebied wordt ontsloten door middel van de Oosthavenkade. De Oosthavenkade biedt direct toegang tot het stadscentrum van Vlaardingen. De westzijde van het plangebied wordt ontsloten door de Galgkade/Deltaweg en biedt toegang tot de overige bedrijventerreinen in Vlaardingen. Op ca. 800 meter is het metrostation Vlaardingen-centrum gelegen, met als beginbestemming Hoek van Holland en als eindbestemming Rotterdam. Daarmee zijn omliggende steden/regio’s goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “KW-Kades” is op de locatie bedrijvigheid tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 35,- excl. BTW per m² per jaar voor de opslagruimte op de begane grond en € 20,- excl. BTW per m² per jaar voor de opslagruimte op de verdieping.

SERVICEKOSTEN
Geen. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de contracten met de desbetreffende nutsbedrijven.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van 1 maand huur inclusief BTW. Bij huurovereenkomsten langer dan 1 jaar wordt er een waarborgsom gehanteerd van 3 maanden huur inclusief BTW.

BESCHIKBAAR
Het object is per direct beschikbaar.

ENERGIELABEL
Het object beschikt niet over een energielabel, daar het een industriefunctie betreft.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Het betreft hier tijdelijke verhuur, met een maximum van 3 jaar.

HUUROVEREENKOMST
Er zal een gebruikersovereenkomst worden opgesteld gebaseerd op het ROZ model gepubliceerd in februari 2015, met dien verstande dat de huurovereenkomst maandelijks opzegbaar is voor beide partijen tenzij anders overeengekomen.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Genoemde metrages zijn niet gemeten conform NEN-2580 richtlijnen.

Brochure

Locatie

Deel dit object

Share