ABC Westland 270, Poeldijk

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Op bedrijventerrein Agro Business Center Westland (ABC Westland) komt medio Q3/Q4 2023 een geconditioneerde bedrijfsruimte beschikbaar. Het object betreft ca. 7.571 m2 bedrijfsruimte, waarvan ca. 864 m2 bestaat uit koelcellen, ca. 537 m2 kantoorruimte, ca. 1.411 m2 mezzaninevloeren en ca. 60 parkeerplaatsen.

VOORZIENINGEN
Het betreft een nieuwbouwproject. Het object wordt onder meer voorzien van:
– Een vrije hoogte van maximaal 11,7 meter;
– Een monolithisch afgewerkte betonvloer – vlakheidsklasse 3;
– Een maximale vloerbelasting tot 5.000 kg/m2;
– 15 loading docks met hydraulische dock levellers;
– 1 overheaddeur op maaiveldniveau;
– Zonnepanelen voor duurzame stroomopwekking;
– Breaam gecertificeerd;
– LED verlichting 250 Lux (hal) / 500 Lux (kantoren);
– Elektrische capaciteit van maximaal 2.500 kW;
– Sprinklerinstallatie;
– Aluminium gevelkozijnen en deuren;
– HR++ isolerend glas;
– Klimaatinstallatie kantoren conform VRF systeem voor koelen en verwarmen;
– Luchtbehandeling d.m.v. balansventilatiesysteem in kantoren;
– Isolatiewaarde minimaal 4,5 m2 K/W v.w.b. gevels;
– Isolatiewaarde minimaal 6,0 m2 K/W v.w.b. dak.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “Bedrijventerrein ABC Westland”, onherroepelijk vastgesteld op 23-04-2013 is de locatie bestemd met de volgende functies:
– Bedrijvigheid tot en met categorie 3.1 – 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten
– Uitsluitend bestemd voor AGF gerelateerde activiteiten (veilinghuis voor AGF uitgesloten)

BESCHIKBAAR
Het object komt medio Q3/Q4 2023 beschikbaar.

HUURPRIJS
De huurprijs is op aanvraag.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten zijn nader te bepalen.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW en servicekosten.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar. Andere termijnen zullen te allen tijde met de eigenaar besproken dienen te worden.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

COLLEGIALE VERHUUR
Dit object wordt collegiaal aangeboden met CBRE.

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share