Lange Broekweg 5, Naaldwijk

€ 7.000 per maand

Omschrijving

Op een uitstekende zichtlocatie langs de Burgemeester Elsenweg komt een bedrijfsruimte met glasopstanden, loading dock en inpandige kantoorruimte beschikbaar voor agrarisch aanverwante doeleinden. Het object is gelegen op een perceel van 5.910 m2 grond en omvat ca. 1.701 m2 glasopstanden, een bedrijfsruimte van ca. 90 m2, ca. 170 m2 kantoorruimte en bijbehorend buitenterrein bestemd voor parkeren.

GLASOPSTANDEN
De glasopstanden zijn geheel voorzien van een betonnen vloer en daarmee geschikt voor opslag- en/of productiedoeleinden. De glasopstanden zijn verdeeld in 2 afdelingen. De voorste afdeling is ca. 1.103 m2 groot en is thans in gebruik als productielocatie. De achterste afdeling van de kas is thans in gebruik voor opslagdoeleinden en is ca. 598 m2 groot.

De glasopstanden zijn verder onder meer voorzien van:

– Een vrije hoogte van ca. 4,0m onder het schermdoek;
– Een pootbreedte van ca. 3,2 meter;
– Automatische beluchting (tweezijdig);
– Krachtstroomaansluitingen;
– Schermdoeken middels draadsysteem;
– 2 gasgestookte Priva heaters in de voorste kas;
– Tl-verlichting;
– 1 elektrische overheaddeur aan de voorzijde (3,0m breed x 4,0m hoog);
– Deels gehamerd en deels enkel glas in aluminium roeden;
– Een opgehoogde betonnen vloer in de achterste afdeling ter grootte van +/- 520 m2 voor extra draagvermogen.

De glasopstanden zijn tevens voorzien van vloerverwarming, welke momenteel buiten werking is. Eventueel kan e.e.a. in overleg in werking gesteld worden.

BEDRIJFSRUIMTE
De bedrijfsruimte is gelegen aan de voorzijde van het perceel en is direct toegankelijk vanaf het buitenterrein. De bedrijfsruimte is ca. 90 m2 en is de verbinding tussen het buitenterrein en de glasopstanden en is onder meer voorzien van:
– Loading dock voorzien van laadkuil;
– Alarminstallatie;
– Betonnen vloer;
– Een zadeldak, met variërende vrije hoogte van 4,50m tot 7,15m.

KANTOORRUIMTE
De kantoorruimte is gesitueerd aan de zijde van de Burgmeester Elsenweg en is ingedeeld in diverse vertrekken, waaronder een ontvangstruimte, spreekkamers, werkkamers, kantineruimte, serverruimte en sanitaire voorzieningen. De kantoren zijn onder meer voorzien van data- en elektra aansluitingen, verlaagde plafonds met lichtarmaturen, te openen ramen en gestoffeerde vloeren.

BUITENTERREIN
De voorzijde van het perceel is geheel geasfalteerd en is bestemd voor het parkeren en rangeren van personenauto’s en dient als aanrijterrein naar de overheaddeuren en loading dock. Aan de achterzijde van het perceel behoort eveneens een groot stuk grond. Dit perceel is voorzien van bomen en gras en is niet bestemd voor bebouwing.

Op het terrein is ruimte voor 4-6 parkeerplaatsen voor personenauto’s.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op een strategische locatie langs de doorgaande Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk. Via de provinciale verkeersader is knooppunt Westerlee (Rijksweg A20) binnen enkele autominuten bereikbaar. Deze weg staat tevens in verbinding met de kruising Middel Broekweg naar het terrein van Royal FloraHolland en de (verlengde) Veilingroute (Rijksweg A4).

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Westland”, onherroepelijk vastgesteld op 19 – 12 – 2012, is de locatie bestemd voor “één agrarisch aanverwante bedrijf”. De maximale bouwhoogte bedraagt 8 meter, de maximale goothoogte is 6 meter.

De definitie agrarisch aanverwant is in het bestemmingsplan als volgt gedefinieerd:

“een niet-industrieel bedrijf dat uitsluitend of overwegend gericht is op het leveren van diensten (waaronder het sorteren, bewerken en verpakken) en/of het leveren/verhandelen van producten van/aan agrarische bedrijven zo nodig met behulp van werktuigen en apparatuur of op het verrichten van werkzaamheden tot onderhoud of reparatie van werktuigen of apparatuur (bedrijven zoals agrarische hulp-, loon-, neven en toeleveringsbedrijven).”

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 7.000,- per maand excl. BTW.

SERVICEKOSTEN
Uitgangspunt is dat er geen servicekosten van toepassing zijn. Huurder is zelf verantwoordelijk om de contracten af sluiten met de desbetreffende nutsbedrijven en overige abonnementen.

BESCHIKBAAR
Het object is per 1 februari 2022 beschikbaar. Een eventuele eerdere oplevering is in overleg bespreekbaar.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Het uitgangspunt is een huurovereenkomst van 5 + 5 jaar. Overige huurtermijnen zijn in overleg met de eigenaar.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share