Koopmanstraat 22, Naaldwijk

€ 1.950 per maand

Omschrijving

In Naaldwijk op bedrijventerrein “De Woerd” komt een recent gebouwde bedrijfsruimte beschikbaar voor de verhuur. Het betreft ca. 110 m2 bedrijfsruimte met een verdiepingsvloer van ca. 74 m2 op een perceel grond van 210 m2.

BEDRIJFSRUIMTE
De bedrijfsruimte is in totaal ca. 184 m2 groot, waarvan ca. 74 m2 een betonnen verdiepingsvloer betreft. De bedrijfsunit is onder meer voorzien van:
• Alarminstallatie;
• Led verlichting;
• Elektrische overheaddeur (3,75m x 4,2m);
• Lichtstraat;
• Een maximale vrije hoogte tot het dak van 6,65 meter;
• Een maximale vrije hoogte onder de verdiepingsvloer van 3,4 meter;
• Meterkast v.v. gas/water/elektra en glasvezelverbinding;
• Brandhaspel.

De verdiepingsvloer is onder meer voorzien van:
• Houten trapopgang;
• Afgesmeerde zandcement vloer;
• Valbeveiliging;
• Led verlichting.

De verdieping wordt thans gebruikt voor opslagdoeleinden. Afhankelijk van de gebruikersdoeleinden is verhuurder bereid aanvullende voorzieningen in te brengen, zoals een toiletruimte, pantry, elektravoorzieningen etc.

BOUWJAAR
Het pand is in 2020 gebouwd en opgeleverd.

PARKEREN
Bij het object behoort 1 parkeerplaats aan de voorzijde. Tevens is aan de voorzijde nog voldoende ruimte voor parkeren van extra personenauto’s.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Bedrijventerrein De Woerd in Naaldwijk is centraal gelegen in de gemeente Westland en is dan ook goed bereikbaar via het provinciale wegennetwerk. Vanwege de centrale ligging in Naaldwijk zijn omliggende dorpen goed bereikbaar. Ook zijn de Rijksweg A4 (den Haag – Amsterdam) en A20 (Rotterdam) op enkele minuten rijafstand gelegen.

Tevens is binnen 5 minuten loopafstand bushalte “Hoge Woerd” gelegen, welke een directe verbinding heeft met het centrale busstation van Naaldwijk. Via het centrale busstation van Naaldwijk zijn omliggende dorpen en steden als Rotterdam, Den Haag en Delft goed te bereiken met het openbaar vervoer.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “De Woerd” is op de locatie bedrijvigheid toegestaan.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object in huidige staat bedraagt € 1.950,- per maand excl. BTW.

SERVICEKOSTEN
Geen. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van contacten met de desbetreffende nutsbedrijven.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.

BESCHIKBAAR
In overleg.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar. Overige termijnen zijn in overleg met de eigenaar.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

Locatie

Deel dit object

Share