Nijverheidstraat 11, Maassluis

€ 1.500 per maand

Omschrijving

Op bedrijventerrein “De Nijverheid” in Maassluis is per direct een bedrijfsruimte beschikbaar voor de verhuur. Het object is op loopafstand gelegen van onder andere Karwei, Basic-Fit, Jumper en fietsenwinkel Van Kortenhof.

BEDRIJFSRUIMTE
De bedrijfsunit betreft ca. 79 m² bedrijfshal, ca. 32 m² entree en magazijn, ca. 14 m² entresolvloer en ca. 29 m² kantoorruimte met kantine. De bedrijfsruimte op de begane grond is onder meer voorzien van:
• Handmatige overheaddeur (3,60 m breed x 3,20 m hoog);
• Handmatige overheaddeur (3,50 m breed x 4,50 m hoog);
• Vrije hoogte van maximaal 5,55 m onder de bint;
• Vrije hoogte van maximaal 2,50 m onder de entresolvloer;
• Meterkast voor g/w/l;
• Lichtstraten;
• Ledverlichting;
• Gasgestookte heater;
• Krachtstroomaansluitingen;
• Toiletruimte;
• Entree- en magazijnruimte.

De verdieping is onder meer voorzien van:
• Stroompunten;
• Toiletruimte;
• Pantry;
• Verlaagd plafond met Tl-verlichting;
• Verwarming d.m.v. radiatoren;
• Cv-ketel.

BOUWJAAR
Het complex is in 1999 gebouwd en opgeleverd.

PARKEREN
Bij het object behoren 4 parkeerplaatsen.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op bedrijventerrein “De Nijverheid” in Maassluis. Het terrein is centraal gelegen in Maassluis en op enkele minuten afstand van de Rijksweg A20. Tevens zijn omliggende regio’s zoals Westland en Vlaardingen goed bereikbaar middels het provinciale wegennetwerk.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan ‘’Kapelpolder’’ is op de locatie bedrijvigheid tot en met categorie 3.2 toegestaan. Ook dienstverlenende activiteiten zijn toegestaan op deze locatie.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object in huidige staat bedraagt € 1.500,- per maand excl. BTW.  

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing. Huurder dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de contracten met de desbetreffende nutsbedrijven en overige instanties.

ZEKERHEIDSSTELLING
Een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur, te vermeerderen met BTW.

BESCHIKBAAR
In overleg.

ENERGIELABEL
Op dit moment beschikt het object niet over een Energielabel, daar de label plichtige functies (kantoren) kleiner zijn dan 50 m².

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar. Overige termijnen zijn in overleg met de eigenaar.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Genoemde metrages betreffen indicatieve metingen ter plaatse en van tekeningen en zijn derhalve niet gemeten conform NEN-2580 richtlijnen.

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share