Oud Camp 19B, Maasland

€ 1.850 per maand

Omschrijving

Aan Oud Camp 19B in Maasland komt een bedrijfsruimte beschikbaar voor de verhuur! Het betreft een ruimte van ca. 144 m² BVO groot en is uitermate geschikt voor opslag- en productiedoeleinden. Het bedrijventerrein Oud Camp is ruim opgezet, dit zorgt voor ruime mogelijkheden voor het laden en lossen van vrachten.

BEDRIJFSRUIMTE
De bedrijfsruimte is in totaal ca. 144 m2 BVO groot en onder meer voorzien van:
• Elektrische overheaddeur (5,95m breed x 4,2m hoog) inclusief loopdeur;
• Meterkast;
• Een maximale vrije hoogte van ca. 9,10m.
• Toiletruimte;
• Pantry;
• Heater t.b.v. verwarming.

Verhuurder is bereid om op de begane grond werkzaamheden uit te voeren ten einde de ruimte gebruiksklaar te maken voor een nieuwe gebruiker. Het inbrengen van de voorzieningen wordt verdisconteerd in de huurprijs.

BOUWJAAR
Het pand is in 2000 gebouwd en opgeleverd.

PARKEREN
Bij het object behoren 2 parkeerplaatsen.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op een kleinschalig bedrijventerrein Oud Camp in Maasland. Dit bedrijventerrein is gesitueerd direct aan Rijksweg A20 afrit 6, alsmede het kruispunt welke de bedrijventerreinen Honderdland, Coldenhove en Transportcentrum met elkaar verbindt.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “Bedrijven Coldenhovelaan 2013” is op de locatie bedrijvigheid tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 1.850,- excl. BTW per maand.

SERVICEKOSTEN
Geen. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten met de desbetreffende nutsbedrijven.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.

BESCHIKBAAR
In overleg.

ENERGIELABEL
Het object is voorzien van energielabel A, geldig tot en met 09-01-2033.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar. Overige termijnen zijn in overleg met de eigenaar.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share