Honderdland 354, Maasdijk

€ 9.265 per maand

Omschrijving

Op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk is een ruime bedrijfsruimte beschikbaar voor de verhuur. De bedrijfsruimte betreft een bedrijfshal van ca. 534 m2 groot, welke deels ingericht is als showroom en ca. 280 m2 kantoorruimte op de verdieping.

BEDRIJFSRUIMTE
De bedrijfsruimte op de begane grond is in totaal ca. 534 m2 BVO groot, welke deels ingericht is als showroom. De bedrijfsruimte is onder meer voorzien van:
• Elektrische overheaddeur;
• Vrije hoogte van deels ca. 4,5 meter en deels ca. 8 meter;
• Heater;
• Verlichting.

KANTOORRUIMTE
De kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping is te bereiken middels een trapopgang. De kantoorruimte is ca. 280 m2 groot en is onder meer voorzien van:
• Verwarming door CV;
• Airconditioning;
• Glasvezelverbinding;
• Pantry;
• Toiletruimte;
• Verlaagd plafond met lichtarmaturen;
• Kamerindeling.

BOUWJAAR
Het pand is in 2011 gebouwd en opgeleverd.

PARKEREN
Bij het object behoren 14 parkeerplaatsen.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Bedrijvenpark Honderdland ligt aan de entree van het Westland, direct aan de rijksweg A20 en naast de bestaande bedrijventerreinen Transportcentrum, Poortcamp en Coldenhove. Na realisatie van de volgende fase van bedrijvenpark Honderdland sluit deze ook aan op bedrijventerreinen Leehove en ALC Westerlee, waarmee er een mooie corridor aan bedrijvigheid ontstaat.

Gunstiger kan een business park niet gelegen zijn: via de A20 is er toegang tot het gehele Nederlandse snelwegennet richting Rotterdam, Breda, Utrecht, België en Duitsland. Via de Veilingroute laten plaatsen als Leiden en Amsterdam zich eenvoudig bereiken. Vanuit Honderdland is ook een snelle verbinding mogelijk met het gehele Westland en Den Haag. Bovendien is Honderdland strategisch gelegen met het oog op een aantal belangrijke internationale uitvalsbases: de ferryverbinding Hoek van Holland-Harwich, de haven van Rotterdam en de luchthaven The Hague-Rotterdam Airport.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “Bedrijventerrein Honderdland fase 1” is op de locatie bedrijvigheid tot en met categorie 3.2 toegestaan. Voor deze locatie geldt een functie aanduiding afwijkende grondoppervlakte. Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – afwijkende grondoppervlakte’ (sb-ag) mag de oppervlakte per bedrijfsvestiging minder dan 450 m² bedragen.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 9.265,- per maand excl. BTW.

SERVICEKOSTEN
Geen. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten met de desbetreffende nutsbedrijven.

ENERGIELABEL
Het object beschikt op dit moment over Energielabel A en is geldig tot en met 23 augustus 2029.

BESCHIKBAAR
Het object is per direct beschikbaar.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar. Andere termijnen zullen te allen tijde met de eigenaar besproken dienen te worden.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Panoramafoto’s

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share