Honderdland 150, Maasdijk

€ 4.250 per maand

Omschrijving

Op bedrijventerrein Honderdland komt per direct een moderne bedrijfsruimte met eigen laadkuil en inpandige kantoorruimte beschikbaar voor verhuur. Door de aanwezigheid van 2 loading docks is het object uitermate geschikt voor aan- en afvoer van producten en goederen.

BEDRIJFSRUIMTE
De bedrijfshal is verdeeld in een expeditieruimte (ca. 276 m2) en een opslag/productieruimte (ca. 158 m2) en is tevens voorzien van een koelcel (ca 26 m2), welke toegankelijk is vanuit zowel de expeditie- als de opslag/productieruimte. De expeditie- en bedrijfsruimte is uitgerust van de volgende voorzieningen:
– Een laadkuil voorzien van 2 loading docks met levellers;
– Eén elektrische overheaddeur aan de voorzijde van het object (3,0m breed x 3,0m hoog);
– Eén elektrische overheaddeur aan de achterzijde aansluitend op het buitenterrein (3,60m breed x 3,0m hoog);
– Een maximale vloerbelasting van ca. 1.500 tot 2.000 kg/m2;
– Een maximale vrije hoogte van 3,20m onder de bint;
– Krachtstroomaansluitingen;
– Vloerverwarming;
– Alarminstallatie;
– Verlichting;
– Brandmeldinstallatie en brandpreventiemiddelen;
– Snelroldeur tussen de expeditie ruimte en opslag/productieruimte.

KANTOORRUIMTE
De kantoorruimte is verdeeld in 2 afsluitbare kantoorruimtes, een aparte spreekkamer, kantineruimte en archiefruimte en zijn voorzien van alle hedendaagse gemakken, zoals:
– Airco-units (split-units);
– Twee toiletten met voorportaal;
– Automatische sunscreens aan de voorzijde;
– Gestoffeerde vloeren;
– Verlaagd plafond;
– Verlichting d.m.v. bewegingsmelders;
– Alarminstallatie;
– Data- en elektra aansluitingen;
– Keuken inclusief inbouwapparatuur waaronder koelkast en vaatwasser;

De kantoorruimte is eveneens toegankelijk via de gemeenschappelijke entree aan de voorzijde van het object. Nadat u het object binnen treedt is er tevens een gemeenschappelijke hal/wachtruimte waar u bezoekers kunt ontvangen.

OPPERVLAKTES
De voor verhuur beschikbare ruimtes zijn als volgt:

Expeditie – 276 m2
Bedrijfsruimte – 158 m2
Koelcel – 26 m2
Kantine – 33 m2
Archiefruimte – 6 m2
Kantoorruimte I – 44 m2
Kantoorruimte II – 14 m2
Kantoorruimte III – 18 m2

BUITENTERREIN/PARKEREN
Aan de achterzijde van het object is een afsluitbaar parkeerterrein gelegen. Hier zijn ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor alle gebruikers van het object. Via dit parkeerterrein is tevens de overheaddeur aan de achterzijde te bereiken.

BOUWJAAR
Het object is in 2006 gebouwd.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Bedrijvenpark Honderdland ligt aan de entree van het Westland, direct aan de rijksweg A20 en naast de bestaande bedrijventerreinen Transportcentrum, Poortcamp en Coldenhove. Door de realisatie van de tweede fase van bedrijvenpark Honderdland sluit deze ook aan op bedrijventerreinen Leehove en ALC Westerlee, waarmee er een mooie corridor aan bedrijvigheid is ontstaan.

Gunstiger kan een business park niet gelegen zijn: via de A20 is er toegang tot het gehele Nederlandse snelwegennet richting Rotterdam, Breda, Utrecht, België en Duitsland. Via de Veilingroute laten plaatsen als Leiden en Amsterdam zich eenvoudig bereiken. Vanuit Honderdland is ook een snelle verbinding mogelijk met het gehele Westland en Den Haag. Bovendien is Honderdland strategisch gelegen met het oog op een aantal belangrijke internationale uitvalsbases: de ferryverbinding Hoek van Holland-Harwich, de haven van Rotterdam en de luchthaven Rotterdam-The Hague Airport.

De in ontwikkeling zijnde Blankenburgtunnel biedt een directe toegang tot bedrijven die zijn gevestigd op de gehele Maasvlakte.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 4.250,- per maand excl. BTW.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten bedragen € 33,- per m2 per jaar excl. BTW en betreffen een voorschot voor:
– Gebruik gas/water/elektra;
– Verbruik nutsvoorzieningen algemene ruimtes;
– Onderhoud technische installaties, waaronder:
o Airco units;
o Cv-ketel;
o Brandmeldcentrale / brandbeveiliging;
o Overheaddeuren;
o Dock-levellers;
– Glasbewassing buitenzijde;
– Schoonmaak algemene ruimtes en buitenterrein;
– Groenonderhoud buitenterrein;
– Bijdrage exploitatievereniging Honderdland;
– Glasverzekering volledige buitenbeglazing;
– Over vermelde levering en diensten verschuldigde omzetbelasting;
– Administratiekosten á 5% over de bedoelde leveringen en diensten, verhoogd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
De servicekosten worden jaarlijks achteraf verrekend op basis van het actuele verbruik voor het gehele complex. Verrekening vindt plaats naar rato van het totaal oppervlak.

BESCHIKBAAR
Het object is per direct beschikbaar.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar. Andere termijnen zullen te allen tijde met de eigenaar besproken dienen te worden.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share