Honderdland 10, Maasdijk

€ 11.500 per maand

Omschrijving

Op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk is een grootschalige bedrijfsruimte van in totaal ca. 1.195 m² beschikbaar voor de verhuur. De ruimte bestaat uit een bedrijfshal, kantoorruimte en diverse opslagruimtes en heeft een representatieve uitstraling.

BEDRIJFSRUIMTE
De bedrijfshal is gelegen op de begane grond en is ca. 843 m² groot. De bedrijfshal beschikt over vijf elektrische overheaddeuren. Verder is de bedrijfshal onder meer voorzien van:
• Een maximale vloerbelasting van 2.000 kg/m2;
• Krachtstroomaansluitingen;
• Vloerverwarming;
• Smeerput;
• Bovenloopkraan met een draagvermogen van 3,2 ton;
• Persluchtaansluitingen;
• Verlichting.

Verder is op de begane grond een opslag-/ magazijnruimte gesitueerd van in totaal ca. 113 m² groot. Boven de magazijnruimte is een verdiepingsvloer van in totaal ca. 112 m² groot gelegen. Deze verdiepingsvloer dient als opslagruimte en is via een metalen trap vanuit de bedrijfshal te bereiken. Ook is er in de bedrijfshal een brandwerende opslagruimte gecreëerd. De brandwerende opslagruimte op de begane grond is in totaal ca. 25 m² groot. Boven deze ruimte is eveneens een brandwerende opslagruimte gecreëerd, welke in totaal ca. 20 m² groot is.

KANTOORRUIMTE
De kantoorruimte op de begane grond is ca. 41 m² groot. Deze ruimte bestaat uit een receptieruimte, centrale hal, sanitaire ruimte en een kleedruimte. Deze ruimtes hebben een moderne uitstraling en zijn onder meer voorzien van:
• Airconditioning;
• Verlaagd systeemplafond met lichtarmaturen;
• Verlichting d.m.v. ledverlichting.

Tevens is op de verdieping een kantoorruimte gelegen. De kantoorruimte op de verdieping is in totaal ca. 44 m² groot bestaande uit een directiekamer en een kantineruimte. Deze ruimtes hebben tevens een moderne uitstraling en zijn onder meer voorzien van:
• Airconditioning;
• Verlaagd systeemplafond met lichtarmaturen;
• Verlichting d.m.v. ledverlichting.

BUITENTERREIN
Het object beschikt over een buitenterrein van ca. 1.184 m² groot. Hierdoor is parkeren en manoeuvreren op eigen terrein mogelijk. Tevens zou het buitenterrein ten behoeve van opslagdoeleinden gebruikt kunnen worden.

BOUWJAAR
Het pand is in 2010 gebouwd en opgeleverd.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Bedrijvenpark Honderdland ligt aan de entree van het Westland, direct aan de rijksweg A20 en naast de bestaande bedrijventerreinen Transportcentrum, Poortcamp en Coldenhove. Na realisatie van de volgende fase van bedrijvenpark Honderdland sluit deze ook aan op bedrijventerreinen Leehove en ALC Westerlee, waarmee er een mooie corridor aan bedrijvigheid ontstaat.

Gunstiger kan een business park niet gelegen zijn: via de A20 is er toegang tot het gehele Nederlandse snelwegennet richting Rotterdam, Breda, Utrecht, België en Duitsland. Via de Veilingroute laten plaatsen als Leiden en Amsterdam zich eenvoudig bereiken. Vanuit Honderdland is ook een snelle verbinding mogelijk met het gehele Westland en Den Haag.

Bovendien is Honderdland strategisch gelegen met het oog op een aantal belangrijke internationale uitvalsbases: de ferryverbinding Hoek van Holland-Harwich, de haven van Rotterdam en de luchthaven The Hague-Rotterdam Airport. Op termijn zal de in ontwikkeling zijnde Blankenburg verbinding een directe toegang bieden tot bedrijven die zijn gevestigd op de bestaande Maasvlakte en de Maasvlakte II.

BESTEMMING
Het object is conform bestemmingsplan “Bedrijventerrein Honderdland fase 1” bestemd voor bedrijvigheid tot en met een maximale milieucategorie van 4.1 volgens de Staat van Bedrijfsactiviteiten.

In aanvulling op het bovengenoemde is het noordwestelijke gedeelte van het perceel conform bestemmingsplan “Bedrijventerrein Honderdland fase 1” bestemd voor bedrijvigheid tot en met een maximale milieucategorie van 4.2 volgens de Staat van Bedrijfsactiviteiten.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 11.500,- per maand excl. BTW.

SERVICEKOSTEN
Geen. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de contracten voor het verbruik van elektra, gas en water, alsmede voor overige abonnementen.

ZEKERHEIDSSTELLING
Een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur te vermeerderen met BTW.

BESCHIKBAAR
Het object is per direct beschikbaar.

ENERGIELABEL
Het object beschikt op dit moment nog niet over een Energielabel en deze wordt opgemaakt.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar. Andere termijnen zullen te allen tijde met de eigenaar besproken dienen te worden.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. 

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Panoramafoto’s

Plattegrond

Klik hier voor grotere plattegronden.

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share