Honderdland ong., Maasdijk

Prijs op aanvraag

Omschrijving

In het vierde kwartaal van 2021 zal er op Businesspark Honderdland Fase 2 een grootschalig bedrijfscomplex opgeleverd worden direct aan de hoofdas. Het betreft het nieuwe onderkomen van Stolze Installatietechniek. De achterzijde van het complex, ruim 5.388 m2 vloeroppervlak zal beschikbaar komen voor verhuur.

Het complex wordt ontwikkeld ter plaatse van fase 2B, alwaar Loqics, PB Tec, Freightline, Cool Control 4 en Coöperatie Door eveneens zijn ontwikkeld, dan wel worden ontwikkeld. De directe buren zijn daarmee zowel actief in de AGF branche als de technische branche.

BEDRIJFSHAL
De totale voetprint van het object behelst een oppervlakte van in totaal 11.276 m2 en zal worden gesplitst in 2 zelfstandige bedrijfsruimtes. De voorzijde zal door de eigenaar zelf betrokken worden, terwijl de achterzijde beschikbaar komt voor verhuur.

Het object is vanuit ontwerpdoeleinden uitermate geschikt voor opslag- en/of productiedoeleinden. In samenspraak met een potentiële kandidaat staat de ontwikkelaar ervoor open om de mogelijkheden te onderzoeken om voorzieningen te treffen zodat het ook aangewend kan worden als AGF-locatie. Denk hierbij aan verpakkings- en/of transport gerelateerde activiteiten.

De bedrijfsruimte is ca. 5.388 m2 groot en zal tevens worden voorzien van de volgende kenmerken:
– Een laadkuil met van 4 loading docks voorzien van stootbumpers;
– Elektrische overheaddeur op maaiveldniveau;
– Een geschatte vrije hoogte van ca. 13,0 meter;
– Een maximale vloerbelasting van 2.000 kg/m2;
– Vloerverwarming;
– Centrale brandmeld- en ontruimingsinstallatie en brandslanghaspels overeenkomstig bouwbesluit;
– Voldoende (kracht)stroomaansluitingen;
– LED-verlichting;
– Gedeeltelijke opwekking stroom d.m.v. zonnepanelen.

Aan de achterzijde van het object wordt een hellingbaan gerealiseerd, waardoor het parkeerdek met in totaal 175 parkeerplaatsen bereikt kan worden. Het aantal parkeerplaatsen voor het voor verhuur beschikbare deel zal in een later stadium tussen partijen worden vastgesteld. Het parkeerdek beschikt echter over ruim voldoende parkeervoorzieningen.

VERDIEPINGSVLOER
Aan de voorzijde van het object wordt een betonnen verdiepingsvloer gerealiseerd met een totale oppervlakte van 569 m2. De verdiepingsvloer kan zowel worden gebruikt voor extra opslagdoeleinden of kan ook deels/volledig ingericht worden als hoogwaardige kantoorruimte. De verhuurder staat ervoor open om in overleg te treden om de mogelijkheden te bespreken/onderzoeken hoe deze verdiepingsvloer het beste naar wens ingevuld kan worden. Uitgangspunt is dat de verdiepingsvloer als betonnen afgesmeerde vloer wordt opgeleverd voor lichte opslagdoeleinden.

OPLEVERING
Het pand wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 opgeleverd.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “Honderdland Fase II” is op de locatie bedrijvigheid tot en met categorie 3.2 toegestaan.

PARKEREN
Op het dak van het bedrijfscomplex zal een parkeerdek gerealiseerd worden met in totaal 175 parkeerplaatsen. Het aantal toe te wijzen parkeerplaatsen is in nader overleg.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Bedrijvenpark Honderdland ligt aan de entree van het Westland, direct aan de rijksweg A20 en naast de bestaande bedrijventerreinen Transportcentrum, Poortcamp en Coldenhove. Door de realisatie van de tweede fase van bedrijvenpark Honderdland sluit deze ook aan op bedrijventerreinen Leehove en ALC Westerlee, waarmee er een mooie corridor aan bedrijvigheid is ontstaan.

Gunstiger kan een business park niet gelegen zijn: via de A20 is er toegang tot het gehele Nederlandse snelwegennet richting Rotterdam, Breda, Utrecht, België en Duitsland. Via de Veilingroute laten plaatsen als Leiden en Amsterdam zich eenvoudig bereiken. Vanuit Honderdland is ook een snelle verbinding mogelijk met het gehele Westland en Den Haag. Bovendien is Honderdland strategisch gelegen met het oog op een aantal belangrijke internationale uitvalsbases: de ferryverbinding Hoek van Holland-Harwich, de haven van Rotterdam en de luchthaven Rotterdam-The Hague Airport.

De in ontwikkeling zijnde Blankenburgtunnel biedt een directe toegang tot bedrijven die zijn gevestigd op de gehele Maasvlakte.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object is n.o.t.k. en is mede gebaseerd op het opleveringsniveau.
Uitgangspunt is een huurprijs van € 75,- per m2 per jaar excl. BTW voor de bedrijfsruimte, al is dit mede afhankelijk van de voorzieningen.

SERVICEKOSTEN
Het object wordt voorzien van eigen hoofdaansluitingen voor de nutsvoorzieningen. Huurder is derhalve zelf verantwoordelijk voor de contracten met de desbetreffende nutsbedrijven.

Voor het onderhoud van de technische installaties, terreinonderhoud, groen voorzieningen, jaarlijkse bijdrage aan de exploitatievereniging Honderdland zullen in een later stadium servicekosten worden vastgesteld. De servicekosten worden vastgesteld op basis van de oppervlakte in m2 t.o.v. van het geheel.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een 5 + 5 jarige huurovereenkomst. Overige huurtermijnen zijn in overleg met de eigenaar.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

Brochure

Deel dit bericht via social media
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Whatsapp
Whatsapp
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object via social media

Share