Voltaweg 18-03, Hellevoetsluis

€ 1.350 per maand

Omschrijving

Op het recent ontwikkelde bedrijventerrein ‘’Kickersbloem 3’’ te Hellevoetsluis komt een nieuwbouw bedrijfsunit beschikbaar voor de verhuur. De Voltaweg is verbonden met de N494 en daarmee uitstekend bereikbaar. Middels de in ontwikkeling zijnde Blankenburg verbinding is het object in de toekomst nog beter bereikbaar.

BEDRIJFSRUIMTE
De voor verhuur beschikbare bedrijfsunit betreft een bedrijfsruimte van ca. 57 m2 BVO en ca. 53 m² BVO verdiepingsvloer. De bedrijfsunit wordt gebruiksklaar opgeleverd voor een kandidaat huurder en is vanuit de bouw onder meer voorzien van:
• Elektrische overheaddeur van ca. 4m hoog en ca. 3m breed;
• Betonvloer;
• Toiletruimte inclusief wasbak;
• Vurenhouten trap naar de verdieping;
• Afgewerkte betonvloer met vloerverwarming;
• Vloerbelasting van ca. 1.000 kg/ m² op de begane grond;
• Vloerbelasting van ca. 350 kg/m² op de verdieping;
• Water- en elektraleidingen alsmede glasvezel leidingen inclusief voldoende invoerbuizen.

Ten aanzien van het gebruiksklaar maken van de bedrijfsunit ten behoeve van een toekomstig gebruiker zal verhuurder tevens zorgdragen voor:
• Het inbrengen van een afgewerkte toiletruimte;
• Het inbrengen van diverse data- en elektrapunten;
• Het inbrengen van systeemplafond met ledverlichting;
• Het inbrengen van een pantry inclusief plint boiler en opbergruimte.

Optioneel kan verhuurder tegen een meerprijs van € 85,- excl. BTW per maand een airco unit op de verdieping inbrengen.

BOUWJAAR
Het pand wordt in 2022 gebouwd en opgeleverd.

PARKEREN
Bij het object behoort 1 parkeerplaats.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op bedrijventerrein “Kickersbloem 3’ in Hellevoetsluis. Via het provinciale wegennet is de Rijksweg A15 uitstekend te bereiken. Hierdoor is de ontsluiting met de randstad en overige rijkswegen zeer goed.

Tevens zijn de Rotterdamse Haven, Maasvlakte II, Botlek en Europoort Rotterdam op steenworp afstand gelegen. Tot slot biedt de nog te realiseren Maasdeltatunnel een directe toegang tot bedrijven die gevestigd zijn in Regio Westland en Regio Vlaardingen. Naar verwachting wordt de Maasdeltatunnel medio 2024 opgeleverd.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 3” is op de locatie bedrijvigheid tot en met categorie 3.2 toegestaan met een specifieke functieaanduiding van geluid. Op de gronden met de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – geluid’ mogen alleen bedrijven worden gerealiseerd binnen de op de verbeelding aangegeven categorie conform de Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 bij deze regels), die voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de geluidsbelasting op de gevels van omliggende bestaande woningen mag niet meer bedragen dan 40 dB(A).
• in afwijking van het bepaalde in sub a zijn ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – geluid’ bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten in categorie 1 en 2 altijd toegestaan.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 1.350,- per maand excl. BTW.

SERVICEKOSTEN
Geen. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de contracten met de desbetreffende nutsbedrijven.

ZEKERHEIDSSTELLING
Een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en eventuele servicekosten, te vermeerderen met BTW.

BESCHIKBAAR
Medio Q4 2022.

ENERGIELABEL
Het object beschikt niet over een Energielabel, daar het een industriefunctie betreft.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar. Overige termijnen zijn in overleg met de eigenaar.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share