Jupiter 152-159, Honselersdijk

€ 5.200.000 k.k.

Omschrijving

Op bedrijventerrein “Trade Parc Westland” in Honselersdijk op het veilingterrein van Royal FloraHolland komt een bedrijfsruimte beschikbaar voor verkoop. Dit kan zowel voor eigen gebruik als belegging worden aangekocht. Het object bestaat in totaal uit ca. 2.875 m2 bedrijfsruimte, ca. 300 m2 entresolvloer en ca.
500 m2 kantoorruimte op de verdieping.

BEDRIJFSRUIMTE
Het object betreft een bedrijfsruimte van ca. 2.875 m2 en is onder meer voorzien van:
• 3 elektrische overheaddeuren aan de achterzijde richting de veilingstraat;
• 8 dockshelters;
• Betonnen vloer;
• Intercomsysteem;
• 4 lichtstraten;
• Brakel atmos brandmeldinstallatie;
• Glasvezelverbinding.

Tevens beschikt het object nog over een betonnen entresolvloer van ca. 300 m² en een kantoorruimte van ca. 500 m² op de verdieping. De kantoorruimte beschikt onder andere over airconditioning, data- en elektra aansluitingen, verwarming d.m.v. een Cv-installatie, verlaagd plafond met lichtarmaturen, een pantry en toiletruimte.

BOUWJAAR
Het pand is in 2001 gebouwd en opgeleverd.

PARKEREN
Bij het object behoren 4 parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarnaast is er een lopende huurovereenkomst met Royal FloraHolland voor 19 parkeerplaatsen aan de overzijde van het object. Overname van deze huurovereenkomst is bespreekbaar.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op bedrijventerrein “Trade Parc Westland” in Honselersdijk op het veilingterrein van Royal Flora Holland. Het Trade Parc is direct aangesloten op de veilingroute en daarmee uitstekend bereikbaar vanaf de rijksweg A4 en A20. Ook de omliggende dorpen, zoals Naaldwijk, ’s-Gravenzande, De Lier en Hoek van Holland zijn goed bereikbaar via het provinciale wegennet. Belangrijke handelsknooppunten zoals de Stena-Line verbinding en Rotterdam-The Hague airport zijn op korte afstand gelegen.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Naaldwijk
Sectie: C
Nummer: 3645 | 3646
Appartementsindex: A2
Oppervlakte: 41 are en 45 centiare | 1 are en 50 centiare

Op het eigendom van 150 m² in de veilingstraat is een recht van opstal gevestigd door Royal FloraHolland.

VERENIGING VAN EIGENAARS
De koper van dit object is van rechtswege verplicht lid te worden van de “Vereniging Van Eigenaars Trade Parc Westland”. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 7.205,49 (2022).

ENERGIELABEL
Op dit moment wordt het Energielabel nog aangevraagd.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan ‘’Bloemenveiling” is op de locatie bedrijvigheid toegestaan in relatie tot veilingactiviteiten. De voor ‘Bedrijventerrein – Veiling’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
A. een veilingbedrijf;
B. tot het veilingbedrijf behorende c.q. afgeleide en ondersteunende functies zoals het transport, het verwerken, tussenopslag, bemiddelings-, advies-, voorlichtingsbureaus en kantoren ten behoeve van tuinbouw, kantines, im- en exportbedrijven, douane, kantoren, groothandel, bankwezen alsmede de opvang van excursies in het kader van onderwijs en toerisme;

Niet onder A en B vallende functies, die worden aangetrokken door de concentratie van bedrijvigheid en zich vooral richten op verzorging van en de dienstverlening aan het bezoekende publiek, zoals de exploitatie van vergader- en tentoonstellingsruimten en horecabedrijven uit ten hoogste categorie 2 uit de Staat van Horeca-activiteiten;
– bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, een productstraat, parkeer-, laad- en losvoorzieningen, een brandstoffenverkooppunt bedrijfsgebonden reclame-uitingen en groen-, water-, nuts- en geluidswerende voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van het inzamelen van, van de veiling afkomstig, afval;
– locaties voor het langdurig parkeren van vrachtwagens met in werking zijnde koelinstallaties.

VERKOOP VOOR EIGEN GEBRUIK
Het object is momenteel verhuurd aan drie huurders, met dien verstande dat het uitgangspunt is dat het per 1 april 2024 leeg en ontruimd wordt opgeleverd. Indien u het object wenst aan te kopen voor de belegging, gaan wij graag het gesprek aan met de zittende huurders om de huurovereenkomsten te verlengen tegen marktconforme voorwaarden.

BELEGGING
Het object is momenteel voor 100% verhuurd aan een drietal huurders. Indien het object verkocht gaat worden als beleggingsobject dan zal de insteek zijn om alle contracten voor een periode van minimaal 5 jaar te verlengen. De huur voor het gehele object voor 2023 bedraag circa € 400.000,- excl. BTW op jaarbasis, de eerstvolgende indexatie vindt voor alle drie de contacten op 1 januari 2024 plaats.

Indien u interesse heeft in de aankoop van dit object als belegging en na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, kunnen wij u een overzicht sturen van de exacte huurgegevens.

VASTE LASTEN 2022
• Huur parkeerplaatsen via Royal Flora Holland: € 5.941,87
• VvE Trade Parc Westland: € 7.205,49
• OZB: € 8.804,00
• Rioolheffing: € 1.529,06

KOOPPRIJS
De vraagprijs bedraagt € 5.200.000,- k.k. vrij van BTW.

ZEKERHEIDSSTELLING
Een waarborgsom/bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
De informatie en het beeldmateriaal zoals opgenomen in deze vrijblijvende brochure zijn slechts bedoeld als informatiebeschikking en mag op geen enkele wijze worden gezien als een aanbod of als onderdeel van een mogelijke overeenkomst. De informatie is met de grootst mogelijk zorg samengesteld en mag op geen enkele wijze door gegadigden ter beschikking gesteld worden aan derden, zonder schriftelijke goedkeuring van Batenburg Bedrijfshuisvesting. Batenburg Bedrijfshuisvesting aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van gebruikers van deze informatie voor eventuele onjuistheden in deze brochure, noch voor aanvullend te verstrekken informatie.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Genoemde metrages zijn indicatief en derhalve niet gemeten conform een NEN2580 meting.

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share