Property City: Vlaardingen

43 objecten gevonden

Aan de Arij Koplaan te Vlaardingen is per direct een bedrijfsunit beschikbaar voor de verkoop. Het pand is gelegen nabij de Westwijk en bedrijventerrein Groot-Vettenoord. Daarmee is het gunstig gelegen ten opzichte van diverse uitvalswegen. Het betreft een bedrijfsunit van ca. 59 m2 BVO bedrijfsruimte op de begane grond en ca. 42 m2 BVO op de verdieping. Het object beschikt over 1 parkeerplaats.

BEDRIJFSRUIMTE
De bedrijfsruimte is in totaal ca. 59 m2 BVO groot op de begane grond. De bedrijfsruimte is verder onder meer voorzien van:
• Elektrische overheaddeur (3,5 meter x 3,5 meter);
• Vrije hoogte van ca. 6,5 meter;
• Vrije hoogte onder entresolvloer ca. 3,20 meter;
• Verlichting;
• Elektra aansluitingen;
• Toilet;
• Brandblusmiddelen.

VERDIEPINGSVLOER
Via de trapopgang op de begane grond bereikt u de 1e verdieping. De verdiepingsvloer is in totaal ca. 42 m2 BVO groot en beschikt onder meer over:
• Verlichting;
• Data- en elektra aansluitingen;
• Verwarming;
• Pantry;
• Brandblusmiddelen.

BOUWJAAR
Het pand is in 1999 gebouwd en opgeleverd.

PARKEREN
Bij het object behoort 1 parkeerplaats.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen aan de Ary Koplaan in Vlaardingen. Daarmee is het object centraal gelegen in Vlaardingen en gunstig gelegen ten opzichte van diverse uitvalswegen. Tevens zijn de omliggende bedrijventerreinen Groot-Vettenoord en ‘’De Vergulde Hand’’ in de directe nabijheid.

Via de Marathonweg is onder meer afslag 8 Vlaardingen-West binnen enkele autominuten bereikbaar. Via de Deltaweg en de Schiedamsedijk is Rijksweg A4 – Afslag Benelux eveneens zeer goed bereikbaar.

Op loopafstand is het metrostation Vlaardingen-West gelegen, alwaar de metroverbinding Rotterdam-Hoek van Holland om de 15 minuten stopt. Deze metroverbinding sluit tevens goed aan op de regionale busverbindingen.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Vlaardingen
Sectie: H
Nummer: 1698 | 1710
Eigendom: Volledig eigendom.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan ‘’Marathonweg – Spoorkruising’’ is op de locatie bedrijvigheid tot en met categorie 3.1 toegestaan. Automotive activiteiten op deze locatie zijn uitgesloten.

KOOPPRIJS
De vraagprijs van het object bedraagt € 215.000,- k.k. vrij van BTW.

WAARBORGSOM/BANKGARANTIE
Een waarborgsom/bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom, te voldoen binnen 2 weken na verkrijgen financiering.

BESCHIKBAAR
In overleg.

ENERGIELABEL
Het object beschikt niet over een Energielabel daar het een industriefunctie betreft en geen verplichting is.

VERENIGING VAN EIGENAARS
Er is op dit moment geen (actieve) VvE.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

In het winkelcentrum “Van Hogendorpkwartier” komt per 1 januari 2024 een winkelruimte beschikbaar voor de verhuur. De winkelruimte is gelegen naast Schoenencentrum en ShabuShabu. Daarmee is de winkelruimte uitermate geschikt voor onder andere detailhandel activiteiten.

WINKELRUIMTE
De winkelruimte is in totaal ca. 133 m2 BVO groot, waarvan ca. 10,4 m² BVO bestaat uit berging en kantineruimte. Het opleveringsniveau van de winkelruimte is nader te bepalen.

BOUWJAAR
Het pand is in 2013 gebouwd en opgeleverd.

PARKEREN
Er zijn voldoende openbare gratis parkeerplaatsen aanwezig in de omgeving.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen in winkelcentrum Van Hogendorpkwartier waarbij gratis parkeren mogelijk is. Ook is het object op loopafstand van bus- en metrostation Vlaardingen Oost en is de snelweg A4 op nabije afstand gelegen. Doordat het object gelegen is aan een doorgaande weg is de locatie zowel met de auto, openbaar vervoer als ter voet goed bereikbaar.

In winkelcentrum Van Hogendorpkwartier zijn diverse landelijke ketens gevestigd zoals Big Bazar, Blokker, Boon’s Markt, Kruidvat, Primera, Pets Place, Shabu To Go en Verhage. Supermarkt ALDI is eveneens in de nabije omgeving gevestigd. Tevens zijn ook de lokale ondernemers zoals Bakkerij Klootwijk, Slagerij Wapenaar, Aad’s Broodjescorner en Slijterij Rietberg goed vertegenwoordigd. Hierdoor is een grote diversiteit aan detailhandel op deze locatie.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan ‘Babberspolder-Oost’ is op de locatie bestemd tot de voor Centrum aangewezen gronden. De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. cultuur en ontspanning;
b. dienstverlening;
c. maatschappelijk;
d. kantoren;
e. horeca tot en met horecacategorie 1.

HUURPRIJS
De huurprijs bedraagt € 230,- per m² per jaar excl. BTW en excl. service- en promotiekosten.

SERVICEKOSTEN
Een voorschot voor door verhuurder te verzorgen leveringen en/of diensten ad € 8,- per m² per jaar exclusief BTW ten behoeve van de navolgende leveringen en diensten:

– Algemeen elektraverbruik ten behoeve van algemene verlichting, expeditieruimten,
reclameverlichting, collectieve installaties etc., inclusief meterhuur;
– Algemeen waterverbruik;
– Servicekostenovereenkomsten en controle-inspecties ten behoeve van collectieve voorzieningen, inclusief technische installaties;
– Onderhoud reclame-elementen;
– Onderhoud speedgate expeditie hof;
– Vervanging lampen collectieve verlichting;
– Schoonmaken collectieve voorzieningen en de openbare ruimte;
– Gladheidsbestrijding;
– Terreinonderhoud;
– Heffingen en belasting voor het gehuurde of de gemeenschappelijke delen, ook indien de aanslag op naam van Verhuurder staat;
– BTW over de service-elementen;
– 5% administratiekosten.

De werkelijke servicekosten zullen worden doorbelast op basis van jaarlijkse nacalculatie. De promotiebijdrage bedraagt € 11,50 per m² per jaar exclusief BTW.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW en servicekosten.

BESCHIKBAAR
Het object is per 1 januari 2024 beschikbaar.

ENERGIELABEL
Het object beschikt over energielabel A++.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in december 2022.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

Op een schitterende zichtlocatie aan de Koningin Wilhelminahaven NZ 10 in Vlaardingen komt een ruim bedrijfspand beschikbaar voor de tijdelijke verhuur. Het object bestaat uit ca. 988 m² bedrijfshal op begane grond, ca. 848 m² opslagruimte en ca. 366 m² entresolvloer op de verdieping. De Koningin Wilhelminahaven is anno 2023 nog steeds in gebruik als overslaghaven.

BEDRIJFSRUIMTE/OPSLAGRUIMTE
Het object betreft in totaal ca. 988 m² bedrijfshal op de begane grond, ca. 848 m² opslagruimte verdeeld over de begane grond en 1e verdieping en ca. 366 m² entresolvloer op de tweede verdieping. Aan de voorzijde zijn enkele kleinere kantoorruimtes gesitueerd.

Het naastgelegen pand aan de Koningin Wilhelminahaven NZ 8 te Vlaardingen komt ook een bedrijfsruimte beschikbaar voor de verhuur. Het object betreft in totaal ca. 833 m² bedrijfshal op de begane grond, en in totaal ca. 1.293 m² opslagruimte op de verdiepingen. De opslagruimtes zijn verdeeld over meerdere verdiepingen. Aan de voorzijde zijn enkele kleinere ruimtes van totaal ca. 100 m² gesitueerd. De objecten zijn zowel apart van elkaar als gezamenlijk te huur.

BOUWJAAR
Het pand is in 1910 gebouwd en opgeleverd.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
De Koningin Wilhelminahaven is aan het einde van de 19e eeuw aangelegd langs de Nieuwe Maas. De haven is oorspronkelijk gerealiseerd als handels- en visserijhaven. Later werden steeds meer handels- en productieactiviteiten ontplooid in de haven. De pakhuizen zijn grotendeels gerealiseerd aan het einde van de 19e eeuw of begin 20e eeuw. Een groot deel van deze bebouwing is nog steeds aanwezig. Het KW-haven gebied is aangemerkt als beschermd stadsgezicht en daarmee van nationaal cultuurhistorisch belang.

Het havengebied is gelegen aan de Nieuwe Maas en is tevens gunstig gelegen ten opzichte van de rijkswegen A4 en A20. Via de doorgaande Vulcaanweg en Schiedamsedijk is de Vulcaanhaven goed bereikbaar. Tevens bieden deze provinciale wegen toegang tot de oprit van de Rijksweg A4 net voor de Beneluxtunnel. De noordzijde van het havengebied wordt ontsloten door middel van de Oosthavenkade. De Oosthavenkade biedt direct toegang tot het stadscentrum van Vlaardingen. De westzijde van het plangebied wordt ontsloten door de Galgkade/Deltaweg en biedt toegang tot de overige bedrijventerreinen in Vlaardingen. Op ca. 800 meter is het metrostation Vlaardingen-centrum gelegen, met als beginbestemming Hoek van Holland en als eindbestemming Rotterdam. Daarmee zijn omliggende steden/regio’s goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “KW-Kades” is op de locatie bedrijvigheid tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 50,- excl. BTW per m² per jaar voor de opslagruimte op de begane grond en € 25,- excl. BTW per m² per jaar voor de opslagruimte op de verdieping.

SERVICEKOSTEN
Geen. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de contracten met de desbetreffende nutsbedrijven.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van 1 maand huur inclusief BTW. Bij huurovereenkomsten langer dan 1 jaar wordt er een waarborgsom gehanteerd van 3 maanden huur inclusief BTW.

BESCHIKBAAR
Het object is per direct beschikbaar.

ENERGIELABEL
Het object beschikt niet over een energielabel, daar het een industriefunctie betreft.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Het betreft hier tijdelijke verhuur, met een maximum van 3 jaar.

HUUROVEREENKOMST
Er zal een gebruikersovereenkomst worden opgesteld gebaseerd op het ROZ model gepubliceerd in februari 2015, met dien verstande dat de huurovereenkomst maandelijks opzegbaar is voor beide partijen tenzij anders overeengekomen.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Genoemde metrages zijn niet gemeten conform NEN-2580 richtlijnen.

Brochure

Op een schitterende zichtlocatie aan de Koningin Wilhelminahaven NZ 8 in Vlaardingen komt een ruim bedrijfspand beschikbaar voor de tijdelijke verhuur. Het object bestaat uit ca. 833 m² bedrijfshal op de begane grond en ca. 1.293 m² aan opslagruimte verdeeld over meerdere verdiepingen. Tevens beschikt het object nog over ca. 100 m² aan kleinere ruimtes. De Koningin Wilhelminahaven is anno 2023 nog steeds in gebruik als overslaghaven.

BEDRIJFSRUIMTE/OPSLAGRUIMTE
Het object betreft in totaal ca. 833 m² bedrijfshal op de begane grond, en in totaal ca. 1.293 m² opslagruimte op de verdiepingen. De opslagruimtes zijn verdeeld over meerdere verdiepingen. Aan de voorzijde zijn enkele kleinere ruimtes van totaal ca. 100 m² gesitueerd.

Het naastgelegen pand aan de Koningin Wilhelminahaven NZ 10 te Vlaardingen komt ook een bedrijfsruimte beschikbaar voor de verhuur. Dit betreft in totaal ca. 988 m² bedrijfshal op de begane grond, ca. 848 m² opslagruimte verdeeld over de begane grond en 1e verdieping en ca. 366 m² entresolvloer op de 2e verdieping. Aan de voorzijde zijn enkele kleinere kantoorruimtes gesitueerd. De objecten zijn zowel apart van elkaar als gezamenlijk te huur.

BOUWJAAR
Het pand is in 1910 gebouwd en opgeleverd.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
De Koningin Wilhelminahaven is aan het einde van de 19e eeuw aangelegd langs de Nieuwe Maas. De haven is oorspronkelijk gerealiseerd als handels- en visserijhaven. Later werden steeds meer handels- en productieactiviteiten ontplooid in de haven. De pakhuizen zijn grotendeels gerealiseerd aan het einde van de 19e eeuw of begin 20e eeuw. Een groot deel van deze bebouwing is nog steeds aanwezig. Het KW-haven gebied is aangemerkt als beschermd stadsgezicht en daarmee van nationaal cultuurhistorisch belang.

Het havengebied is gelegen aan de Nieuwe Maas en is tevens gunstig gelegen ten opzichte van de rijkswegen A4 en A20. Via de doorgaande Vulcaanweg en Schiedamsedijk is de Vulcaanhaven goed bereikbaar. Tevens bieden deze provinciale wegen toegang tot de oprit van de Rijksweg A4 net voor de Beneluxtunnel. De noordzijde van het havengebied wordt ontsloten door middel van de Oosthavenkade. De Oosthavenkade biedt direct toegang tot het stadscentrum van Vlaardingen. De westzijde van het plangebied wordt ontsloten door de Galgkade/Deltaweg en biedt toegang tot de overige bedrijventerreinen in Vlaardingen. Op ca. 800 meter is het metrostation Vlaardingen-centrum gelegen, met als beginbestemming Hoek van Holland en als eindbestemming Rotterdam. Daarmee zijn omliggende steden/regio’s goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “KW-Kades” is op de locatie bedrijvigheid tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 35,- excl. BTW per m² per jaar voor de opslagruimte op de begane grond en € 20,- excl. BTW per m² per jaar voor de opslagruimte op de verdieping.

SERVICEKOSTEN
Geen. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de contracten met de desbetreffende nutsbedrijven.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van 1 maand huur inclusief BTW. Bij huurovereenkomsten langer dan 1 jaar wordt er een waarborgsom gehanteerd van 3 maanden huur inclusief BTW.

BESCHIKBAAR
Het object is per direct beschikbaar.

ENERGIELABEL
Het object beschikt niet over een energielabel, daar het een industriefunctie betreft.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Het betreft hier tijdelijke verhuur, met een maximum van 3 jaar.

HUUROVEREENKOMST
Er zal een gebruikersovereenkomst worden opgesteld gebaseerd op het ROZ model gepubliceerd in februari 2015, met dien verstande dat de huurovereenkomst maandelijks opzegbaar is voor beide partijen tenzij anders overeengekomen.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Genoemde metrages zijn niet gemeten conform NEN-2580 richtlijnen.

Brochure

In het centrum van Vlaardingen is per direct een zeer representatieve winkelruimte beschikbaar voor de verhuur! De winkelruimte beschikt over maar liefst twee ingangen verdeeld over meerdere verdiepingen, welke zijn gelegen aan de Hoogstraat en aan het Liesveld. Deze winkelruimte is uitstekend geschikt voor onder meer detailhandel.

WINKELRUIMTE
De winkelruimte betreft in totaal ca. 2.326,5 m2 BVO, verdeeld over 3 verdiepingen. Het souterrain betreft ca. 918,5 m2 BVO, de begane grond ca. 923,5 m2 BVO en de eerste verdieping betreft ca. 484,7 m2 BVO. De winkelruimte is te splitsen in twee delen en is onder meer voorzien van:
• Lift;
• Roltrappen;
• Verlaagd plafond met onder meer spotverlichting;
• Elektrische rolluiken;
• Grote winkeletalages;
• Tourniquets;
• Luchtbehandelingssysteem en luchtgordijn bij de ingang aan de Liesveld-zijde;
• Elektrische overheaddeur voor laden en lossen;
• Kantineruimte met pantry;
• Brandmeldsysteem en brandblusmiddelen.

BOUWJAAR
Het pand is in 1965 gebouwd en opgeleverd.

PARKEREN
Bij het object is voldoende gelegenheid voor betaald parkeren.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het overdekte winkelcentrum Liesveld is gelegen aan het Liesveldviaduct in het hart van Vlaardingen. Het winkelcentrum heeft voor meer dan 12.000 m2 winkelplezier met een zeer uiteenlopend aanbod. Van de dagelijkse boodschappen, de nieuwste mode en woondecoratie tot aan horeca. De grote ketens en de kleine speciaalzaken, alles onder één dak.

Tevens zijn in de nabijheid onder meer Albert Heijn, Blokker, Brainwash, Die Grenze, Eye-Wish, Gall & Gall, HEMA, H&M, Hunkemöller, ICI Paris, Lucardi, Multivlaai, New Yorker, Pearle, Sneakers, The Athlete’s Foot, Vodafone, WE en Zeeman gevestigd.

Het winkelcentrum is gelegen op een steenworp afstand van de rijksweg A20 en daardoor optimaal bereikbaar. In de directe omgeving zijn diverse parkeergarages gelegen met ruim voldoende parkeerplaatsen. Naast de parkeergarages is er ook een bewaakte fietsenstalling en is de metroverbinding “Hoek van Holland – Rotterdam” op enkele minuten loopafstand gelegen. Meerdere buslijnen stoppen direct bij de ingang van het winkelcentrum.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “stadshart” zijn de voor “Centrum’ aangewezen gronden bestemd voor:
a. ambachtelijke bedrijvigheid;
b. detailhandel, met uitzondering van supermarkten en volumineuze detailhandel;
c. dienstverlening;
d. horeca tot en met categorie 1 van de bij deze regels behorende Staat van horeca-activiteiten;
e. kantoren met baliefunctie;
f. maatschappelijke voorzieningen;
g. wonen.

HUURPRIJS
De huurprijs is op aanvraag.

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de contracten met de desbetreffende nutsbedrijven.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.

BESCHIKBAAR
Het object is per direct beschikbaar.

ENERGIELABEL
Het object beschikt over energielabel D en is geldig tot 27 januari 2031.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar. Overige termijnen zijn in overleg met de eigenaar.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van
Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in 2012, aangevuld met standaard bepalingen van verhuurder.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Genoemde metrages zijn gemeten conform een NEN2580 meting.

Panoramafoto’s

Plattegronden

Klik hier voor grotere plattegronden.

Brochure

Honderdland 348, Maasdijk

€ 345.000 k.k.

Zomerdijk 56, Maassluis

€ 1.995 per maand

Leehove 93, De Lier

€ 465.000 k.k. vrij van BTW

ABC Westland 244-246, Poeldijk

€ 45.833 per maand

Arij Koplaan 14D, Vlaardingen

€ 215.000 k.k. vrij van BTW