Property City: Poeldijk

48 objecten gevonden

Op bedrijventerrein ABC Westland in Poeldijk is per direct een geconditioneerde bedrijfsruimte met mezzaninevloer en kantoorruimte beschikbaar voor de verhuur. Dit is de unieke mogelijkheid voor een AGF gerelateerd bedrijf om zich te vestigen op een zeer goed bereikbare locatie. Daarnaast is verhuurder bereid te investeren in huurders specifieke wensen.

BEDRIJFSRUIMTE
De bedrijfsruimte is in totaal ca. 4.550 m2 groot en voorzien van een mezzaninevloer van ca. 1.321 m2 groot. De bedrijfsruimte beschikt onder meer over:
• 6 loading docks;
• Ruim voldoende koelcapaciteit (10 graden verschil buitentemperatuur);
• Betonnen vloer met een maximale vloerbelasting van ca. 2.500 kg/m2;
• Goederenlift met een draagvermogen van max. 2.000 kg;
• Ledverlichting;
• 2 elektrische overheaddeuren op maaiveld niveau;
• Brandblusmiddelen;
• Brandmeldinstallatie;
• Krachtstroom voorzieningen;
• Raampartijen voor natuurlijk lichtinval;
• Diverse loodskantoren voorzien van airconditioning;
• Serverruimte;
• Glasvezelaansluiting aanwezig;
• Een maximale vrije hoogte onder het dak van ca. 13 m;
• Een maximale vrije hoogte onder de bint van ca. 10,75m;
• Een maximale vrije hoogte onder de mezzaninevloer van ca. 5,50m;
• Chauffeursbalie;
• Diverse toiletgroepen.

KANTOORRUIMTE
De kantoorruimte is in totaal ca. 407 m2 groot en gelegen op de 1e verdieping. De kantoorruimte beschikt onder meer over:
• Diverse werk- en spreekruimtes voorzien van pantry’s;
• Verlaag systeemplafond voorzien van ledverlichting;
• Automatische lichtsensoren;
• Alarminstallatie;
• Intercom installatie;
• Data en elektra aansluitingen;
• VRV Luchtbehandelingssysteem;
• Natuurlijke ventilatie;
• Raampartijen voor natuurlijk lichtinval;
• Diverse toiletgroepen inclusief urinoirs;
• Twee kleedruimtes met wasbakken;
• Brandblusmiddelen;
• Meterkast.

OPLEVERINGSNIVEAU
In huidige staat, met dien verstande leeg en ontruimd. Verhuurder is bereid om op basis van de wensen van huurder eventuele investeringen te doen. De investeringen door verhuurder worden verdisconteerd in de huurprijs.

BOUWJAAR
Het pand is in 2015 gebouwd en nieuw opgeleverd.

BUITENTERREIN
Aan de voorzijde van het pand is een laadkuil gerealiseerd voor de loading docks, tevens is hier een klein parkeerterrein voor bezoekers. Aan de achterzijde van het pand bevindt zich de toegang tot de overhead deuren op maaiveld niveau.

PARKEREN
Bij het object behoren 14 parkeerplaatsen.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Bedrijventerrein ABC Westland is gelegen in het hart van het Westland, waardoor belangrijke doorvoerhavens als de Port of Rotterdam en de Stena Line terminal Hoek van Holland uitstekend bereikbaar zijn.

Het bedrijventerrein huisvest een groot aantal ketenspelers binnen de Agri- en foodsector (AGF-sector), waardoor een sterke corridor van bedrijvigheid is gecreëerd op het terrein. Denk hierbij aan verpakkingscentra, import- en exportbedrijven, sorteerbedrijven, logistieke dienstverleners, koelhuizen, telersverenigingen en dienstverlenende bedrijvigheid.

Vanwege de ligging direct aan de Nieuweweg (N211) zijn de rijkswegen A20 en A4 per auto uitstekend bereikbaar. De bereikbaarheid met openbaar vervoer is goed te noemen. Aan de entree van het bedrijventerrein is de bushalte gelegen, waar busverbindingen 35 en 36 frequent langsrijden. Deze staan in verbinding met plaatsen als Naaldwijk, Midden-Delfland, Hoek van Holland, Schiedam en Den Haag.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein ABC Westland’’ heeft het de enkel bestemming bedrijventerrein en is op de locatie bedrijvigheid tot en met milieu categorie 4.2 toegestaan. Vanuit het huishoudelijke regelement van de Vereniging van Eigenaren zijn alleen bedrijven, welke werkzaam zijn in de agri- en foodbranche toegestaan op deze locatie.

HUURPRIJS
De huurprijs van het object bedraagt € 45.833,- excl. BTW per maand.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten bedragen € 5,10 per m² excl. BTW per jaar. De door of vanwege Verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten oftewel servicekosten welke betrekking hebben op zaken die zich in, op of aan het gebouw bevinden en bestaan uit:
– Onderhoud en beheer van wegen, inclusief vegen, sneeuwvrij maken en gladheidbestrijding;
– Onderhoud en beheer van de straatverlichting en ander straatmeubilair (bewegwijzering, verkeersborden, etc.);
– Energievoorziening openbare verlichting en bewegwijzering;
– Onderhoud en beheer van het camerabewakingssysteem;
– Onderhoud en beheer van de openbare groenvoorzieningen;
– Verzamelen en afvoeren van zwerfvuil op wegen, passantenparkeerplaatsen en de groenvoorzieningen;
– Rioolrecht en waterschapslasten;
– Algemene parkbeveiliging middels een surveillancedienst gedurende de nachten en weekenden;
– Schoonmaak en onderhoud van het dak en de goten en valbeveiliging;
– Onderhoud, beheer en keuring van de dockshelters, docklevellers en overheaddeuren;
– Onderhoud, beheer en keuring van de brandbeveilingingsinstallaties (brandslanghaspels, brandblussers, brandmeldinstallatie en rookwarmteafvoer);
– Onderhoud zonwering
– Leges en voorzieningen ten behoeve van de aansluiting op de particuliere alarmcentrale en brandweercentrale;
– Doormeldinstallatie via aansluiting meldkamer – telefoonlijn voor het doormelden van technische alarmen;
– Onderhoud, beheer en keuring van de klimaatinstallatie w.o. de luchtbehandeling, koeling (geen halkoeling of koelcellen), verwarming, e.d.;
– Onderhoud en beheer van de elektrische installaties (waaronder de periodieke NEN 3140 keuring), noodverlichting, gevelverlichting en toegangsbeheersystemen;
– Onderhoud, beheer en keuring van de bliksembeveiligingsinstallatie en overspanningsbeveiliging;
– Legionellapreventie;
– Schoonmaak, groenonderhoud en gladheidsbestrijding op de huurderskavel;
– Inzet technische dienst ter uitvoering en begeleiding van de leveringen en diensten;
– Administratiekosten 5% over bovenstaande leveringen en diensten.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW en servicekosten.

BESCHIKBAAR
Het object is per direct beschikbaar.

ENERGIELABEL
Het object beschikt momenteel niet over een Energielabel. Verhuurder zorgt dat deze wel beschikbaar is voor oplevering.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 10 + 5 jaar met een opzegtermijn van 1 jaar.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

HUURBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

Op bedrijventerrein ABC Westland te Poeldijk komt in het kantorencomplex “Westlandse Poort” een representatieve kantoorruimte beschikbaar voor verhuur. In het complex is een mix aan kantoorgebruikers gehuisvest van ZZP’ers en Mkb’ers tot landelijke organisaties, waarbij ieder bedrijf zijn eigen unit(s) gebruikt met een gemeenschappelijke gebruik van voorzieningen per verdieping. De kantoorruimte is gelegen op de 3e verdieping en volledig turn-key ingericht.

KANTOORRUIMTE
De “Westlandse Poort” is omstreeks 2010 gebouwd en is voorzien van alle hedendaagse voorzieningen en heeft een hoogwaardige uitstraling. Op de begane grond van het complex is tevens eetcafé Ketjes Mix gesitueerd. Een ideale locatie voor de (zakelijke) lunch.

ABC Westland 135A is gelegen op de 3e verdieping in het complex. De kantoorruimte is ca. 27 m² groot en is volledig turn-key ingericht. De kantoorruimte beschikt onder meer over luchtbehandeling (voor koelen en verwarmen), voldoende data- en elektra aansluitingen (KPN en glasvezelverbinding), verlaagd plafond met lichtarmaturen, voldoende natuurlijk lichtinval door grote raampartijen, vloertapijt, alarminstallatie en een intercomsysteem,

De Westlandse Poort is verder toegankelijk via een tag-systeem en tevens beveiligd door middel van een alarm- en brandmeldinstallatie. Elke verdieping is voorzien van gedeelde sanitaire voorzieningen en een pantry met koelkast en vaatwassers. Ook een personenlift is aanwezig in het complex. Tevens is het complex voorzien van een ruim parkeerterrein, welke eveneens toegankelijk is voor bezoekers.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op Bedrijventerrein ABC Westland en ligt op korte afstand van de snelweg A4 (Den Haag – Amsterdam). Nabij deze op -en afritten is het knooppunt ‘Prins Clausplein’ gelegen, alwaar de snelwegen A4, A12 (Den Haag – Utrecht) en A 13 (Den Haag – Rotterdam) tezamen komt. De A20 (Westland- Rotterdam) is eveneens in de nabije omgeving namelijk op 10 minuten afstand en te bereiken via de N213.

Het 3-in-1 project is afgerond, waardoor met name de verkeersafwikkeling op knooppunt Westerlee (begin A20) verbeterd is. Met het openbaar vervoer is het object uitstekend te bereiken vanuit Rotterdam en Den Haag.

HUURPRIJS
De huurprijs bedraagt €470,21 per maand. Het voorschot voor de servicekosten bedraagt €168,75 per maand. Het prijspeil is per 1 januari 2023. De huurprijzen voor het gehele complex worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd conform de CPI cijfers van het CBS.

SERVICEKOSTEN
Het voorschot voor de servicekosten bedraagt € 75,- per m2 per jaar excl. BTW. Niet alleen qua uitstraling biedt het complex luxe. Ook voor wat betreft de service en voorzieningen biedt de Westlandse Poort een uitstekende dienstverlening.

De servicekosten en energie- en waterkosten bestaan onder andere uit kosten voor:

– Glazenwassen van het gevelglas aan de buitenzijde alsmede het glas in de algemene ruimten;
– Het schoonmaken van de algemene ruimten;
– Groenonderhoud buitenterrein;
– Schoonmaak buitenterrein;
– Gladheidsbestrijding;
– Vuilafvoer door middel van het ledigen van de centraal geplaatste containers en het reinigen hiervan;
– Jaarlijkse kosten van liftonderhoud en liftkeuring door het liftinstituut;
– Kosten met betrekking tot het onderhoud van de klimaatinstallatie w.o. De luchtbehandeling, koeling, verwarming, e.d.;
– Jaarlijkse controle van de melders en centrale van de brandbeveiligingsinstallatie en de brandblusvoorzieningen;
– Leges en voorzieningen ten behoeve van de aansluiting op de brandweercentrale inzake aansluiting brandweer;
– Doormeldinstallatie via aansluiting meldkamer – telefoonlijn voor het doormelden van technische alarmen;
– Verzorgen beveiligingsdienst voor terreinbewaking;
– Het vervangen van de lampen in de algemene verkeersruimten, noodtrappenhuis en de technische ruimten;
– Verbruik elektra- en water in het gehuurde, alsmede het gebruik van elektra en water voor de collectieve voorzieningen zoals luchtbehandelings-, koelinstallatie en overige componenten;
– Kosten met betrekking tot het gas- en elektraverbruik van de cv-installatie;
– Glasverzekering t.a.v. De volledige buitenbeglazing;
– Kosten met betrekking tot het opnemen en onderhoud van alle energiemeters van warmtemeter alsmede de kosten voor het administreren en verwerken van de energiekosten;
– Over vermelde leveringen en diensten verschuldigde omzetbelasting;
– Administratiekosten over de bedoelde leveringen en diensten, verhoogd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan “Bestemmingsplan Bedrijventerrein ABC Westland” zijn op de locatie kantooractiviteiten toegestaan.

ENERGIELABEL
Het object beschikt over Energielabel A++ en is geldig tot 29 augustus 2032.

BESCHIKBAAR
In overleg.

HUURGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW en servicekosten.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een 5 + 5 jarige huurovereenkomst. Overige termijnen zijn in overleg met de verhuurder.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform Standaardmodel Westlandse Poort C.V. (gebaseerd op model ROZ 2015 met aanvullende bepalingen.) Tevens dienen huurder zich te conformeren aan huishoudelijk regelement van de Westlandse Poort.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks per 1 januari, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

OMZETBELASTING
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden.

COURTAGE
Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ALGEMEEN
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochure

De voormalige groenten- en fruitveiling aan de Monsterseweg 6 wordt getransformeerd tot een zakelijke hotspot voor de kantorensector, ondersteund door daghoreca, een auditorium en vergaderfaciliteiten. Met behoud van de authentieke elementen in een modern jasje, ingedeeld in diverse kantoorunits, is deze locatie bij uitstek geschikt voor het MKB en de ZZP’er.

Het rijksmonument is gerealiseerd omstreeks 1929 en in 2023 zullen de renovatiewerkzaamheden starten voor de transformatie tot zakelijke hotspot.

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
Uitstekende zichtlocatie langs een doorgaande weg. Direct gelegen aan de kruising tussen Nieuweweg en Monsterseweg. Op korte afstand van de snelweg A4 (Den Haag-Amsterdam) nabij deze op- en afritten is het knooppunt Prins Clausplein gelegen, waar de snelwegen A4, A12 (Den Haag-Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samen komen. A20 (Westland-Rotterdam) snel te bereiken.

Busverbinding
Lijn 456 rijdt van Den Haag via Poeldijk, Honselersdijk, Naaldwijk naar Schiedam en bevindt zich op loopafstand van De Klok.

Omgeving
In de nabije omgeving vind je de gezellige dorpskern van Poeldijk met diverse winkels, waaronder een supermarkt.

SOUTERRAIN
Het souterrain is deels begaanbaar en zal worden ingericht met technische ruimtes, opslagruimtes, toiletvoorzieningen t.b.v. horecaruimtes. Via het interne trappenhuis en de nog te plaatsen liftschacht zullen een viertal kantoren te bereiken zijn, welke allen zijn voorzien van natuurlijke daglichttoetreding, perfect geschikt voor ZZP’ers, startups en overige kleinschalige kantoorgebruikers die op zoek naar een eigen ruimte met de voordelen van een groot kantoor.

BEGANE GROND
De begane grond is voorzien van 2 entrees en zal het kloppend hart worden van het gebouw. De voormalige afmijnzaal van de vroegere veiling zal worden getransformeerd tot een groot auditorium met een foyer. Naast de hoofdentree is de daghoreca ingetekend. De horeca zal ondersteunend zijn aan het auditorium en aan het gebouw, maar is ook beoogd dienst te doen als openbare horecagelegenheid, o.a. ook door het realiseren van een terras.

Op de begane grond worden diverse kantoorkamers gerealiseerd, welke uitstekend te combineren zijn.

1E VERDIEPING
De 1e verdieping is te bereiken via het interne trappenhuis en de lift en bestaat momenteel uit 2 kernen. De 1e verdieping is momenteel nog vrij indeelbaar.

De kantoren onder de houten kapconstructie aan de voorzijde hebben de meest authentieke uitstraling en bieden tevens mooi uitzicht op het kruispunt.

De kantoren aan de achterzijde zijn opgesplitst in diverse kantoorkamers en hebben eveneens goed uitzicht op de Nieuweweg.

Vanwege de vrije indeelbaarheid is de 1e verdieping ook uitermate geschikt voor bedrijven met een vloeroppervlakte tot wel 625 m2.

OPLEVERING
In overleg, na oplevering (verwachtte oplevering 3e kwartaal 2024)

UITGANGSPUNT OPLEVERINGSNIVEAU
– Kantoor scheidende wanden, saus/behangklaar;
– Afgewerkte vloeren gereed voor stoffering;
– Afgewerkte plafonds met basisverlichting (led);
– Klimaatbeheersing d.m.v. warmtepompsystemen;
– Vloerverwarming;
– Data- en elektra aansluitingen;
– Glasvezelverbinding;
– Natuurlijk lichtinval;
– Vloerverwarming;
– Gemeenschappelijke toilet en pantry faciliteiten;
– Tag-systeem voor toegangscontrole;
– Brandpreventie voorzieningen.

BTW
Verhuurder wenst te opereren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen, zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opereren voor BTW-belaste huur.

HUURTERMIJN
De huurtermijn zal in overleg met verhuurder worden bepaald, met een minimale huurtermijn van tenminste 24 maanden.

WAARBORGSOM
Ter grootte van 3 maanden huur plus servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUURPRIJSHERZIENING
De huurprijs zal voor het eerst één jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

VOORBEHOUD
Onderhandelingen geschieden steeds onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door opdrachtgever c.q. eigenaar. Het object wordt collegiaal aangeboden door Malkenhorst Makelaars en Batenburg Bedrijfshuisvesting.

AUDITORIUM
Een geweldige toevoeging aan het kantoorgebouw is het auditorium. Het auditorium biedt veel mogelijkheden voor de huurders en externen voor het geven van presentaties, workshops en lezingen. Het behoud van authentieke kenmerken van het monumentale gebouw in het auditorium zal ervoor zorgen dat de geschiedenis en het karakter van het gebouw behouden blijft en zal bijdragen aan de esthetiek van de ruimte en een gevoel van authenticiteit creëren.

BRASSERIE/LUNCHROOM
Een eigen brasserie/lunchroom biedt niet alleen gemak voor de huurders en externen, maar draagt ook bij aan een gezellige en informele sfeer binnen het kantoorgebouw. Door de catering voor
het auditorium te verzorgen, kan de brasserie ook bijdragen aan de succesvolle uitvoering van de evenementen en bijeenkomsten in het gebouw.

Door deze toevoeging aan het concept van de zakelijke hotspot kan het kantoorgebouw zich nog beter profileren als een moderne, professionele en gastvrije locatie voor bedrijven en organisaties.

AANBOD EN PRIJZEN
Zie prijslijst brochure.

SERVICEKOSTEN
Door verhuurder te leveren zaken en diensten:
– Verbruik elektra en water van het gehuurde;
– Aandeel in het verbruik van elektra en water van de gemeenschappelijke ruimtes en buitenomgeving;
– Beveiligingsdienst & beveiligingsinstallatie algemene ruimtes;
– Brandmeldinstallatie & brandpreventieve voorzieningen;
– Afvalverwerking;
– Schoonmaak algemene ruimtes;
– Liftonderhoud;
– Terrein- en groenonderhoud;
– Over vermelde leveringen en diensten verschuldigde omzetbelasting;
– Periodieke glasbewassing buitenzijde;
– Glasverzekering t.a.v. de volledige buitenbeglazing;
– Onderhoud gebouw gebonden technische installaties;
– Regulier en periodiek onderhoud bouwkundige zaken;
– Periodieke inspectie;
– Periodiek onderhoud algemene ruimtes;
– Gladheidbestrijding;
– Internet- en Wi-Fi services;
– 5% administratiekosten over de bedoelde leveringen en diensten, verhoogd met de daarover de verschuldigde omzetbelasting.

Brochure

Honderdland 348, Maasdijk

€ 345.000 k.k.

Zomerdijk 56, Maassluis

€ 1.995 per maand

Leehove 93, De Lier

€ 465.000 k.k. vrij van BTW

ABC Westland 244-246, Poeldijk

€ 45.833 per maand

Zomerdijk 50, Maassluis

€ 1.600 per maand