Bedrijfshuisvesting nieuws

Nieuwe bedrijfskavel op bedrijventerrein Teylingen in ’s Gravenzande

Binnenkort komt op bedrijventerrein Teylingen in ‘s-Gravenzande een bedrijfskavel beschikbaar. Dit door de ontwikkelingen rondom het bedrijventerrein. Met de aanleg van de ecologische zone en de aan te leggen 2e ontsluitingsweg vanaf de N467 (Naaldwijkseweg) krijgt het bedrijventerrein een positieve impuls.  

Het nieuw uit te geven stuk bedrijventerrein bedraagt ca. 8.373 m2 en is gelegen aan de Buys Ballotstraat enerzijds en de nieuwe ecologische zone anderzijds.

De eerste werkzaamheden met betrekking tot de ecologische zone en de nieuw uit te geven bedrijfskavel zijn reeds gestart. Batenburg Bedrijfshuisvesting begeleid de gemeente Westland in de verkoop van de extra uit te geven bedrijfskavel. Binnenkort zullen dan ook alle informatie hierover op onze website verschijnen. Wilt u alvast meer informatie over de bedrijfskavel neem dan vrijblijvend contact met ons op.