Bedrijfshuisvesting nieuws

Nieuw initiatief: Kredietunie Westland

Meer dan ooit merken wij dat het verkrijgen van fanancieringen voor de MKB sector nog steeds erg moeilijk is. Bedrijven willen en durven weer te investeren, echter blijven de banken uiterst voorzichtig met het verstrekken van financieringen voor MKB bedrijven.

Daarom is er door een groep ondernemers de “Kredietunie Westland” opgericht. Om investeringen in het bedrijfsleven te stimuleren heeft Kredietunie Westland een cooperatieve samenwerkingsvorm opgericht waarbij je tot € 250.000,- kunt lenen, waarbij je tevens een coach krijgt die je helpt bij de besteding van het geld. MKB’ers die geld willen lenen van de Kredietunie Westland worden bij het aangaan van een lening automatisch lid van de Unie door het kopen van een van € 1.000,-.

Voorzitter Evert van Malkenhorst Sr. zegt dat het initiatief het beste te vergelijken is met de werkwijze van de Rabobank 100 jaar geleden toen het nog een boerenleenbank was. De kredietunie ziet zichzelf niet als een tegenhanger van de bank, maar juist als aanvulling op de bank waar beide instanties een deel van het krediet kunnen verstrekken.
De kredietunie is een organisatie zonder winstoogmerk. Naar verwachting is de cooperatieve samenwerkingsvorm halverwege 2016 operationeel.
Bron: WOS