Bedrijfshuisvesting nieuws

€ 600.000,- subsidie beschikbaar voor Zuid-Hollandse bedrijventerreinen

De provincie Zuid-Holland heeft een subsidiebedrag van maximaal € 600.000,- beschikbaar gesteld voor het verbeteren van bedrijventerrein in de provincie Zuid-Holland. De subsidieregeling is opgezet om ondernemers collectief te stimuleren, mogelijk in samenwerking met de gemeente, om te investeren in het bedrijventerrein ten einde de kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

Met de subsidieregeling kunnen ondernemers collectief onderzoek of er de mogelijkheid bestaat voor doorontwikkeling van bijvoorbeeld de heersende ondernemersvereniging. Tevens is de subsidieregeling beschikbaar gesteld voor verbetering/realisatie van bijvoorbeeld collectieve energiebesparing, collectieve opwekking van duurzame energie, aanleg van een collectief glasvezelnetwerk, collectieve camerabeveiliging en/of verbetering van de verkeersveiligheid- en doorstroming.

Beschikbaar budget
Aanvragen kunnen ingediend worden van 28 augustus tot en met 31 december 2017. Daarbij hanteert de provincie de regel dat de eerste aanvraag als eerst behandeld wordt. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van van de subsidiabele kosten van het project, met een maximum van €35.000 per project. Voor projecten waarvan de kosten niet hoger zijn dan €10.000 bedraagt de subsidie 90% van de kosten. Als het subsidiebedrag lager bedraagt dan €1.000 dan wordt de subsidie geweigerd.

Bron: Provincie Zuid Holland