Bedrijfshuisvesting nieuws

De nieuwe AVG: uw privacy is bij ons gewaarborgd!

Niet alleen Nederland heeft nieuwe wetgeving op het gebied van privacy, heel Europa hanteert nu dezelfde regels. Aan bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken de taak om die informatie met de nodige voorzichtigheid te behandelen. Ook Batenburg Bedrijfshuisvesting werkt uiteraard conform de nieuwe regelgeving.

Bij zakelijke transacties als die in het vastgoed komen immers ook persoonlijke gegevens kijken. We waren al gewend om heel behoedzaam om te gaan met de informatie die we van u daarvoor ontvangen. De nieuwe AVG is voor ons alleen maar een stimulans geweest om alle actuele processen in ons kantoor nog eens tegen het licht te houden. Daarom mag u er zeker van zijn dat informatie die u – al of niet vertrouwelijk – aan ons verstrekt, in goede handen is en blijft!