Bedrijfshuisvesting nieuws

Coolport Westland: Go or no go?

Tholen – Al enkele jaren wordt er gesproken over de realisatie van Coolport Westland om de containers fruit vanaf de haven van Rotterdam over het water naar het Westland te vervoeren. Doelstelling is het ontwikkelen van een Westlandse containerterminal in Vlaardingen. Inmiddels is een optie genomen op de laatst beschikbare kade aan de noordoever, het terrein Zevenmanshaven aan de Maassluisedijk in Vlaardingen. “We staan nu voor de beslissing: Gaan we door of gaan we niet door”, zo vertelde Herwi Rijsdijk tijdens de bijeenkomst van Agro Businessclub Westland.

Herwi schetste allereerst de ontwikkeling van de exotenimport en containerisatie in het Westland. “In 2000 kwam nog 10% van de exoten per container aan, in 2015 gold dat voor 95% van het volume. Vanwege de containerisatie is elke handelaar nu zelf in staat fruit te importeren. Dit jaar zullen er zo’n 30.000 containers bij Westlandse bedrijven worden vervoerd. De exotencategorie, met name avocado’s, mango’s en zoete aardappelen, stijgt met 10 tot wel 30% per jaar. In het Westland hebben we met Nature’s Pride, Westfalia, LBP, Cool Control, ADB Cool Company, Bratzler, Satori, Eurofresh, Euro West en Yex een heel aantal bedrijven die zich toeleggen op het rijpen van deze producten.”

“Het fruit moet per barge van de Tweede Maasvlakte naar Vlaardingen, waarna het per vrachtwagen naar het Westland wordt vervoerd. Hiermee realiseren we een betere logistieke planning en ontvangst van de koelcontainers, beperken we de vrachtwagenkilometers en CO2-uitstoot en de afhankelijkheid van de verkeersproblemen op de A15, Botlek-, Thomassen- en Benelux-tunnel. Bovendien stimuleren we de kracht van het Westlandse Agrologistieke Cluster door het combineren van het Hollands- en importproduct in één logistieke stroom naar retail of eindklant”, benadrukte Herwi.

Uitgangspunt is dat de kosten van het vervoer maximaal gelijk zijn aan het vrachtvervoer, waarbij uitgegaan wordt van een prijs van 230 euro per container. “Een pilotproject gedurende drie maanden heeft deze haalbaarheid aangetoond. “De barge- en terminaloperator vaart en hijst voor 130 euro per container heen en weer en ook de transporteur rijdt voor zo’n 100 euro per container heen en weer, al is dat natuurlijk diens vrije keuze”, vertelde Herwi. Inmiddels is een investeerder voor het terrein gevonden en hebben ook Provincie Zuid-Holland, gemeente Vlaardingen en Havenbedrijf Rotterdam hun steun toegezegd.

De vraag is nu welke partijen er aan zullen haken. Binnen sommige importeurs en dienstverleners bestaat er nog enige scepsis over de haalbaarheid vanwege de vertraging die er nog weleens met zeecontainers in de haven optreedt. Daarom zijn van de elf Westlandse bedrijven die in de projectgroep meededen ook enkelen afgehaakt, anderen zijn enthousiast. “Geïnteresseerden kunnen zich melden”, zo besloot Herwi.

Bron: www.AGF.nl
Auteur: Izak Heijboer