Bedrijfshuisvesting nieuws

BLOG: “Subsidies voor startende ondernemers”

Het starten van een eigen bedrijf is een spannend avontuur, maar het kan ook financieel uitdagend zijn. Gelukkig zijn er subsidies beschikbaar voor startende ondernemers die kunnen helpen om de eerste stappen in de zakenwereld te zetten. In deze blog gaan we dieper in op subsidies voor startende ondernemers en laten we zien hoe ze een waardevol hulpmiddel kunnen zijn om een onderneming op de rails te krijgen.

Welke subsidies voor startende ondernemers zijn er?

Er zijn veel verschillende subsidies voor startende ondernemers. De meest voorkomende vindt u hieronder opgesomd:

 • Startersaftrek;
 • Aanloopkosten aftrekken;
 • Afschrijven;
 • De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO);
 • MKB-winstvrijstelling;
 • Kleine ondernemersregeling (KOR);
 • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz);
 • Subsidie Transformatiefonds Wetland.

Bovenstaande subsidies lichten we graag hieronder verder toe.

Startersaftrek

De startersaftrek houdt in dat startende ondernemers in hun eerste drie jaar van het ondernemerschap een extra bedrag mogen aftrekken van hun winst bij de berekening van de inkomstenbelasting. Dit bedrag komt boven op de reguliere zelfstandigenaftrek. Voor het jaar 2021 bedroeg de startersaftrek € 2.123,-. Deze aftrekpost is bedoeld om de opstartkosten van het bedrijf te compenseren en zo de financiële druk voor beginnende ondernemers te verlichten. Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar aan jouw onderneming besteden) en het voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Het benutten van de startersaftrek kan aanzienlijke belastingbesparingen opleveren voor beginnende ondernemers, waardoor ze meer financiële ruimte hebben om te investeren in hun bedrijf en het laten groeien in de eerste cruciale jaren van het ondernemerschap.

Aanloopkosten aftrekken

Het aftrekken van aanloopkosten verwijst naar het proces waarbij ondernemers bepaalde kosten in mindering kunnen brengen op hun belastingaangifte, die zijn gemaakt bij het opstarten van een nieuwe onderneming. Deze kosten, ook wel aanloopkosten genoemd, zijn de uitgaven die gedaan worden vóór de officiële start van de onderneming. Voorbeelden van aanloopkosten zijn onder andere kosten voor marktonderzoek, het opstellen van een businessplan, notariskosten voor de oprichting van de onderneming, kosten voor het ontwerpen van een logo en website, en eventuele opleidingskosten. Het aftrekken van deze aanloopkosten heeft tot doel ondernemers te ondersteunen in de beginfase van hun bedrijf. Door deze kosten af te trekken, wordt het belastbaar inkomen verlaagd, wat leidt tot een vermindering van de te betalen belasting. Het is belangrijk dat ondernemers gedetailleerde administratie bijhouden van deze kosten, inclusief bonnetjes en facturen, om ze correct te kunnen aftrekken bij het indienen van de belastingaangifte.

Afschrijven

Verder is het mogelijk om gebruik te maken van regeling ‘afschrijven’. Afschrijven is het jaarlijks aftrekken van de kosten van een bedrijfsmiddel boven de € 450,- op de winst van uw onderneming. Op deze manier wordt uw winst lager waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Een bedrijfsmiddel kan bijvoorbeeld een machine, auto, gebouw of inventaris zijn. Als startende ondernemer mag u zelf bepalen hoe en wanneer u afschrijft. Voorwaarde is wel dat uw onderneming een eenmanszaak, een maatschap, een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma is.

WBSO

De WBSO, afkorting voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, is een regeling in Nederland die bedrijven fiscaal voordeel biedt voor hun innovatieactiviteiten. Deze regeling is bedoeld om technologische innovatie binnen het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. Met de WBSO kunnen ondernemingen een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen voor hun werknemers verkrijgen. Dit geldt voor de uren die medewerkers besteden aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) binnen de organisatie. Het voordeel wordt berekend aan de hand van de gemaakte S&O-uren en de gemaakte S&O-kosten, zoals loonkosten van personeel dat betrokken is bij het innovatiewerk. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Er wordt een technisch-wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd of u ontwikkelt zelf een nieuw product, productieproces of nieuwe programmatuur;
 • Het werk voor de innovatie of het onderzoek gebeurt binnen Europa;
 • U hanteert een planmatige aanpak voor uw speur- en ontwikkelingswerkactiviteiten;
 • Uw onderneming betaalt inkomstenbelasting en/of loonbelasting;
 • De werkzaamheden moeten nog uitgevoerd worden. U kunt alleen WBSO-subsidie aanvragen voor werkzaamheden die u nog niet verricht heeft.

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een regeling in Nederland die ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) de mogelijkheid biedt om een deel van hun winst belastingvrij te houden. Deze vrijstelling is van toepassing op ondernemers die winst maken via hun eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of maatschap. De hoogte van de MKB-winstvrijstelling wordt berekend als een percentage van de behaalde winst uit onderneming. Het percentage van de vrijstelling wordt vastgesteld op basis van de winst die u heeft behaald. Voor het jaar 2023 was het percentage 14%, wat betekent dat u 14% van uw behaalde winst niet hoeft mee te nemen in de belastingaangifte. Dit bedrag wordt rechtstreeks van de behaalde winst afgetrokken voordat de belasting wordt berekend. De MKB-winstvrijstelling is bedoeld om ondernemerschap te stimuleren en administratieve lasten te verminderen. Het zorgt ervoor dat MKB-ondernemers een deel van hun winst kunnen behouden om te investeren in hun bedrijf of om als inkomen te gebruiken, zonder dat ze hierover belasting hoeven te betalen.

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Indien u een maximale omzet van € 20.000,- verwacht in het lopende belastingjaar, dan kunt u profiteren van de kleine ondernemersregeling. Deze regeling geeft u vrijstelling van het in rekening brengen van btw bij klanten. Hierdoor kunt u dus werken tegen lagere tarieven, wat een goed concurrentievoordeel kan zijn.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

De Bbz verleent financiële bijstand aan starters en bestaande ondernemers. Het is er in een lening en uitkeervorm. Het zorgt ervoor dat uw inkomen gelijk is of blijft aan de bijstandsnorm, mocht u dit tijdelijk niet halen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u net start met uw onderneming vanuit een bepaalde uitkering (bijstands-, werkloosheid- of arbeidsongeschiktheidsuitkering) of als bestaande ondernemer die slecht draait.

Subsidie Transformatiefonds Westland

Deze subsidie is bedoeld om de ondernemer aan te moedigen zich te verplaatsen naar het centrum van de Westlandse kernen. Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden om winkelpanden buiten het centrum om te vormen tot woningen. Deze regeling is er niet alleen voor de bestaande ondernemer, maar ook voor de startende ondernemer die zich wenst te vestigen in het centrum een van de Westlandse kernen.  De subsidie kan worden gebruikt voor 4 verschillende activiteiten:

 • (Ver)bouwkosten;
 • Verplaatsingskosten voor ondernemers die momenteel in Westland gevestigd zijn buiten de centra en verhuizen naar een hoofdwinkelgebied.
 • Huurkosten voor ondernemers die momenteel in Westland gevestigd zijn buiten de centra en hun winkel verplaatsen naar een hoofdwinkelgebied;
 • Activiteiten die te maken hebben met een transformatie of verplaatsing, maar hierboven niet zijn beschreven.

Een andere organisatie die zich inzet voor goed gevulde dorpscentra is de Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Het Westland kent maar liefst 6 BIZ’en, te weten ’s-Gravenzande, Honselersdijk, De Lier, Monster, Naaldwijk en Wateringen. Zij zetten zich onder meer in voor aantrekkelijke centra met leuke evenementen, gebiedsmarketing en een professioneel management. De BIZ is er voor en door ondernemers. Door de goede samenwerking tussen de BIZ, de gemeente en MKB Westland kunnen de inwoners van het Westland genieten van mooie en goed gevulde centra.

Hoe komt u in aanmerking voor subsidies?

Het verkrijgen van subsidies voor uw startende onderneming kan enige inspanning vergen, maar het kan de moeite waard zijn. Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen om in aanmerking te komen voor subsidies:

 1. Onderzoek: Begin met het onderzoeken van de beschikbare subsidies op lokaal, nationaal en zelfs Europees niveau. Verschillende instanties bieden verschillende subsidies, dus zorg ervoor dat u de juiste bronnen raadpleegt.
 2. Businessplan: Een goed doordacht businessplan is vaak een vereiste bij het aanvragen van subsidies. Zorg ervoor dat uw plan overtuigend en realistisch is.
 3. Bereid documentatie voor: Verzamel alle benodigde documentatie en bewijsstukken om uw aanvraag te ondersteunen. Dit kan financiële gegevens, businessplannen, CV’s en andere relevante informatie omvatten.
 4. Aanvragen Indienen: Volg de instructies van de subsidieverstrekker nauwkeurig en dien uw aanvragen tijdig in. Wees geduldig, want het beoordelingsproces kan even duren.

 

Bronnen: