Bedrijfshuisvesting nieuws

BLOG: Hebben huurders recht op huurkorting als gevolg van de coronacrisis?

Vooralsnog is 2020 niet het jaar waar zowel de consument als de ondernemer op had gehoopt. De ‘intelligente lockdown’ heeft verregaande consequenties voor het dagelijkse leven. Ook de groeiende onrust onder de bevolking heeft geleid tot een rem op de Nederlandse economie. Logisch gevolg van deze ontwikkeling is de toenemende druk op de retailsector. De winkelstraten zijn leeg met als gevolg sterk dalende omzetten. Maar mag u als huurder eenzijdig doen besluiten dat u even geen huur meer betaald?

Al snel na de invoering van de maatregelen lieten nationale en internationale spelers op de retailmarkt weten geen of slechts de halve huur te willen betalen. Het is begrijpelijk dat retailers een beroep doen op de verhuurder in deze moeilijke periode. Advocatenkantoor Loyens en Loeff heeft onderzocht of huurders dit eenzijdig kunnen beslissen en of zij hier überhaupt recht op hebben. Lees het gehele onderzoek via Vastgoedmarkt.nl. In beginsel kan een huurder zich alleen beroepen op huurkorting bij ernstig verwijtbaar gebrek aan het gehuurde, welke is ontstaan door nalatigheid van verhuurder. Sterk teruglopende omzetten als gevolg van een pandemie worden niet gezien als gebrek aan het gehuurde. Dat is ook geen ernstige tekortkoming van de verhuurder. Een pandemie is immers een overmachtsituatie. Het ondernemersrisico ligt dan bij de huurder. De coronacrisis is dus geen wettelijke reden voor de verhuurder om zijn huurder korting te geven.

Faillissement aanvragen

Sommige verhuurders hekelden de houding van deze landelijke retail magnaten. Zij hebben begrip voor de situatie, maar konden geen begrip opbrengen voor de wijze waarop deze beslissingen eenzijdig werden gemaakt door deze landelijke (kapitaalkrachtige) huurders. Het is zelfs zo hoogopgelopen dat een van de verhuurders een faillissement heeft aangevraagd voor het moederbedrijf van haar huurder. Gelukkig is dit met een sisser afgelopen. Duidelijk is wel dat verhuurders het niet toelaten dat een huurder eenzijdig de afspraken wijzigt zonder daarover te overleggen.

Hoe kan u als verhuurder meedenken in deze coronacrisis?

Is het dan verstandig om de letters van de wet te volgen en vast te houden aan de huurverplichtingen? Waarschijnlijk niet. Door vast te houden aan de huur, terwijl uw huurder vrijwel geen omzet draait, maakt u een grote aanspraak op de reserves van uw huurder. Deze reserves raken een keer op. Dan kan uw huurder helemaal niet meer aan zijn verplichtingen voldoen, met als gevolg een dreigend faillissement. Hier zijn zowel huurder als verhuurder niet bij gebaat.

Deze pandemie is een unieke situatie die niemand ooit eerder heeft meegemaakt. Verstandiger is om in overleg te treden met de huurder om tot een passende oplossing te komen. Maar wat is een passende en reële oplossing voor beide partijen? Zijn hier richtlijnen voor? Het antwoord hierop is nee. Er zijn geen richtlijnen, maar met logica en inlevingsvermogen, in combinatie met kennis van de markt, kom je een heel eind.

Duurzame huurrelatie

Natuurlijk is het doel van een verhuurder om een stabiel rendement te maken. Maar naast het realiseren van rendementen zijn er nog andere zaken die in acht moeten worden genomen. In onze ogen is het nog belangrijker om een duurzame huurrelatie op te bouwen. Een unieke situatie vraagt een unieke benadering. Batenburg Bedrijfshuisvesting staat u graag bij om in overleg te treden met uw huurder om tot een passende oplossing te komen.

Maatwerkoplossingen

Recent hebben we een particuliere verhuurder bijgestaan om met een huurder van een winkelruimte tot een passende oplossing te komen. Uiteindelijk is er een voor beide partijen passende oplossing uitgewerkt om de komende maanden door te komen. De winkel zou medio april opengaan, waarbij per maand een bepaalde omzet is geprognotiseerd door de huurder. Het is niet de eerste winkel van deze huurder en uit de cijfers van de andere winkels mag u verwachten dat de omzetprognose inderdaad niet realistisch blijkt in de huidige tijd. Om deze reden is een omzet gerelateerde huurkorting overeengekomen, waarbij de eenmalige breakoptie van de huurder met een jaar is verzet. Zo heeft de huurder op de korte termijn iets meer ruimte en heeft de verhuurder op de langere termijn iets meer zekerheid.

Begeleiding door Batenburg Bedrijfshuisvesting

Bent u ook een (particuliere) vastgoedbezitter en heeft uw huurder het ook moeilijk als gevolg van de coronacrisis? Dan doet u er verstandig aan om de lange termijnvisie te prevaleren boven de kortetermijnvisie. We begrijpen uiteraard dat het niet altijd wenselijk is om huurkorting te verlenen aan de huurder. Voorkomen moet echter worden dat een huurder in dusdanig zwaar weer verkeert dat hij helemaal niet meer aan de verplichtingen kan voldoen, met als gevolg een leegstaande winkel in de (nasleep) van de coronacrisis.

Vindt u het moeilijk om hierin in overleg te treden met uw huurder? Wij staan u graag bij om met de huurder in gesprek te gaan om tot een passende oplossing voor u te komen. Wij komen graag bij u op de koffie, waarbij we bij het bezoek de regels en richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Wilt u liever virtueel of per telefoon afspreken? Dat is uiteraard ook mogelijk! Neem contact met ons op.

Auteur: Jim Zuidgeest, vastgoedspecialist bij Batenburg Bedrijfshuisvesting

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email