Bedrijfshuisvesting nieuws

BLOG: Energielabel utiliteitsgebouwen. Hoe zit dat voor mijn bedrijfspand?

Het klimaatakkoord is misschien wel het belangrijkste item op de politieke agenda in Nederland. Om de volgende generaties een gezonde (gebouwde) leefomgeving te bieden moet de CO2 uitstoot aanzienlijk gereduceerd worden. Het klimaatakkoord is een akkoord tussen ruim 100 bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om tot 2030 ten minste 50 procent minder uitstoot van broeikasgassen te realiseren ten opzichte van 1990 in Nederland. Om deze doelstelling te bewerkstelligen zijn in het klimaatakkoord 600 maatregelen opgenomen. Welke wellicht voor u als gebouweigenaar van toepassing zijn. 

Een van de belangrijke pijlers binnen het klimaatakkoord is een duurzaam gebouwde omgeving. Voor de woningbouw in Nederland zijn er rigoureuze maatregelen genomen. Sinds 1 juli 2018 is het voor nieuwbouwprojecten niet meer toegestaan om een gasaansluitingen aan te vragen. Woningen waarvoor de vergunning na deze periode is afgegeven moeten op een alternatieve milieuvriendelijkere manier verwarmd worden. Denk hierbij aan de nieuwste technieken zoals een warmtepompsystemen, het duurzaam opwekken van stroom en de strenge isolatie eisen vanuit het bouwbesluit. Met als doel het gasverbruik van de huishoudens terug te dringen en daarmee een slag te maken op het gebied van de reductie van CO2 uitstoot. 

Genoeg over de woningmarkt. Maar, welke maatregelen zijn er genomen voor commercieel onroerend goed in Nederland? In deze blog gaan wij dieper in op het energieverbruik van commercieel onroerend goed en de verplichtingen van het energielabel om ondernemers bewust te maken van duurzaamheid. 

Energielabel utiliteitsgebouwen

Sinds 1 januari 2008 heeft de Rijksoverheid een wetgeving ingesteld waardoor het verplicht is voor bedrijven- en personen om bij de verkoop, verhuur of oplevering van een bedrijfsmatig object een energielabel af te geven. Het energielabel is een rapportage waarin in één oogopslag zichtbaar is in welke energieklasse een object wordt ingeschaald, waarbij de labelklasse loopt van A++++ t/m G. De meest duurzame optie is A++++. 

Hoe voldoe ik aan de eisen van het energielabel? 

Een energielabel voor utiliteitsgebouwen kan niet zelf worden opgesteld. Hiervoor moet u een energieadviseur inschakelen met een BRL9500-03 certificaat. Dit zogeheten BRL certificaat biedt u de garantie dat de ingeschakelde adviseur opgeleid is om een dergelijk energielabel op te kunnen stellen. 

De energieadviseur zal een inspectie van het gebouw doen ter plaatse. De inspecteur zal door middel van een stappenplan, onderzoek doen naar de duurzaamheid en energievoorzieningen in het gebouw. Na de inspectie worden de bevindingen uitgewerkt in een rapportage, waar opvolgend een labelklasse wordt bepaald. De energie adviseur zal het rapport verstrekken aan u en het energielabel inschrijven in de landelijke registers. Waardoor u als ondernemer bij een eventuele verkoop, verhuur van uw bedrijfspand over een wettig energielabel beschikt. 

Toezicht 

Alhoewel het energielabel per 1 januari 2008 verplicht werd gesteld, bleek in de praktijk dat een energielabel vaak achterwege werd gelaten bij een verkoop, verhuur of oplevering van een utiliteitsgebouw. Door de Rijksoverheid is geen toezicht gehouden en de marktpartijen zagen dit vaak als “verplichte kost”.  

Om deze reden is sinds mei 2016 door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een handhavingsteam opgericht om toezicht te houden. Dit handhavingsteam houdt toezicht of er wordt voldaan aan de verplichtingen van een energielabel bij verkoop, verhuur of oplevering van een utiliteitsgebouw. Tevens wordt door de Rijksdienst voor Ondernemd Nederland (RVO) een online database bijgehouden (www.ep-online.nl), welke is gekoppeld met het kadaster. 

Iedereen kan in deze openbare database inzien per adres of er een energielabel is ingeschreven, tot wanneer het energielabel geldig en welke labelklasse aan het object is toegekend. Indien er bij een transactie (verkoop, verhuur of oplevering) geen energielabel is ingeschreven heeft de ILT de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen tot maximaal € 405,- voor natuurlijke personen en tot wel € 20.250,- voor rechtspersonen. Boetes kunnen opgelegd worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

Welke gebouwen zijn energielabelplichtig?

Nu vraagt u zich af of u voor uw bedrijfsruimte, kantoorpand, showroom of winkelruimte een energielabel verplicht is? Dit is afhankelijk van de functie en daarom niet voor alle bedrijfsgebouwen verplicht. Voor de volgende functies groter dan 50 m2is een energielabel verplicht:

  • Kantoor;
  • Gezondheidszorg (klinisch en niet-klinisch);
  • Bijeenkomst;
  • Onderwijs;
  • Sport (verwarmd en matig verwarmd);
  • Logies; 
  • Cel- en winkelfunctie.

Voor industriefuncties, zoals bijvoorbeeld: bedrijfsruimtes, loodsen en productiehallen, is een energielabel niet verplicht. Het is alleen verplicht voor als er een kantoor van minimaal 50 m2in hetzelfde complex aanwezig is. Voor de functies kleiner dan 50 mgeldt er geen verplichting. Via deze factsheet is door de RVO precies inzichtelijk gemaakt of het energielabel voor u verplicht is.  

Energielabel en kantoorgebouwen

Voor commercieel onroerend goed gelden steeds strengere eisen met betrekking tot isolatiewaarden en technische installaties. Echter de meest ingrijpende maatregel gaat met ingang van 2023 in werking.

Met ingang van 1 januari 2023 zijn eigenaren van een kantoor groter dan 100 mverplicht om een energielabel van C of duurzamer te hebben. Voldoet u als eigenaar niet aan deze verplichting op 1 januari 2023 dan mag het object niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting is opgenomen in het bouwbesluit. 

Als u op dit moment een kantoor bezit met een energielabel van D of lager is het zeer verstandig om alvast maatregelen te gaan treffen om het object te verduurzamen. Veelal gaan energiebesparende maatregelen gepaard met hoge investeringen, die wellicht nog niet in de begroting zijn opgenomen. Zeker niet indien er een inhaalslag gemaakt moet worden van zeer inefficiënt energielabel G naar het energielabel C. 

Via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)vind u meer informatie omtrent de wet- en regelgeving van kantoren. De Rijksoverheid biedt ook voor bepaalde verduurzamingstechnieken subsidieregelingen aan. 

Energielabel in de praktijk

De verplichting van het energielabel is bedoeld om consumenten en bedrijven bewuster te maken van het milieu en daarmee de leefomgeving. Ook geldt het energielabel als belangrijke voorbereiding op de maatregel voor de kantorenmarkt welke in 2023 in gaat.

Als specialist in bedrijfshuisvesting hebben wij in ons dagelijks werk dan ook veel te maken met het laten opstellen van energielabels. In ons netwerk hebben wij diverse BRL9500-3 gecertificeerde partijen die een energielabel kunnen verzorgen. Door onze slagvaardigheid en omvang in de aanvraag van energie labels hebben wij scherpe tarieven met diverse energie label inspecteurs.  

Wij kunnen ook voor u bij een verhuur- of verkooptransactie het energielabel verzorgen. Wij dragen dan zorg voor een scherpe prijs, plannen de afspraak in met de inspecteur en ontvangen deze op de locatie. Binnen een aantal dagen na de inspectie wordt het energielabel dan verstrekt en ingeschreven in het register. Zo kunt u voldoen aan de verplichting van het energielabel binnen de wet- en regelgeving, waarbij Batenburg Bedrijfshuisvesting u ontzorgt. 

Heeft u nog vragen rondom het energielabel voor uw object? Onze vastgoed specialisten geven u graag het antwoord. Neem contact met ons op. 

Deel dit bericht via social media
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin